בעקבות דרישתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו מהיועמ"ש להכשיר את הבנייה הבלתי חוקית בשכונת האולפנה בבית אל, אומרים בארגון יש דין: "כדאי שראש הממשלה יגבה את ההתחייבויות שנטלה על עצמה המדינה בפני בית המשפט העליון ויחדל מעידוד גזל אדמות והענקת רוח גבית להפרות חוק."

בעקבות דרישת נתניהו מהיועמ"ש להכשיר את הבנייה הבלתי חוקית בשכונת האולפנה בבית אל, אמר עו"ד שלומי זכריה ממשרד עו"ד מיכאל ספרד, אשר הגיש בשם בעלי הקרקע הפלסטינים בסיוע ארגון יש דין את העתירה שבעטיה התחייבה המדינה לפנות את שכונת האולפנה עד ליום 1.5.2012:

"ראש הממשלה למעשה דורש מהיועץ המשפטי לממשלה למצוא דרך למנוע השבת גזל לבעליו החוקיים. היועץ המשפטי ממונה על אכיפת החוק ובארגון יש דין בטוחים שהוא יבהיר לראש הממשלה ולשרים שזכות הקניין קיימת גם עבור הפלסטינים שנמצאים תחת שלטון צה"ל. לכן, כדאי שראש הממשלה יגבה את ההתחייבויות שנטלה על עצמה המדינה בפני בית המשפט העליון ויחדל מעידוד גזל אדמות והענקת רוח גבית להפרות חוק."

ביש דין אומרים כי: "יש להזכיר כי המדינה מתעלמת כעת ממימוש צווי הריסה נוספים אליהם התחייבה, כאשר תאריך יעד נוסף יפוג בסוף השבוע הקרוב. במסגרת עתירה שהגיש תושב הכפר דורא אל-קרא בסיוע ארגון יש דין, הודיעה המדינה לפני כשנה כי תהרוס חמישה מבנים הנמצאים בשלבי בנייה מתקדמים בתחומי בית אל, אשר נבנו בניגודולדין על אדמתו של העותר,תוך הפרת צו ביניים שהוציא בג"צ (בג"צ 9669/10). בינתיים נראה כי המדינה לא נקטה בצעדים אופרטיביים למימוש התחייבותה זו, במה שמסתמן כעוד ניסיון להתל בבית המשפט העליון במסירת תאריכי ביצוע שאין כל כוונה לקיימם, גרירת רגליים והפרת הבטחות לבית המשפט העליון, תוך התעלמות מזכות הקניין של בעלי הקרקע הפלסטינים ומחובת המדינה לאכוף את החוק בגדה המערבית."

http://www.youtube.com/watch?v=VV1GzEgCBtU&feature=youtu.be