ישיבת מועצת תנועת המושבים נערכה בהשתתפות כ - 200 נציגים מהמושבים וראשי המגזר החקלאי – התיישבותי בישראל. בפני חברי המועצה נשאו דברים שר הביטחון, אהוד ברק, שר הרווחה והשירותים החברתיים יצחק (בוז'י) הרצוג ושר החקלאות ופיתוח הכפר, שלום שמחון

כלים

שר הביטחון, אהוד ברק, הקדיש את החלק המרכזי בדבריו לחשיבות של המרחב הכפרי בישראל. הוא הדגיש את חשיבות הקהילה במושבים ואמר שיש חשיבות עליונה בשמירה על ועדות הקבלה ככלי לקליטת אוכלוסיה שמתאימה לאופיו של המושב ותשתלב בו בהצלחה.

מזכ"ל תנועת המושבים אמר שבחזון תנועת המושבים ובערכי היסוד של התנועה ניתן משקל רב לשמירה על המערכות המשותפות לחקלאים הן בתוך המושב והן ברמה האזורית והארצית. יש ליצור איזון נכון בין הצורך בכלכלה חופשית ותחרותית לבין המערכות המאורגנות ששומרות על כוחם של החקלאים.

בעת האחרונה יש התייצבות במספר העוסקים בחקלאות במושבים, כך אמר מזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד, במועצת תנועת המושבים שעסקה בעתיד המרחב הכפרי ודמותו של המושב במדינת ישראל. לדבריו, תהליכי הירידה במספר החקלאים נבעו בעבר מההתייעלות בחקלאות, הכנסת שיפורים טכנולוגיים המאפשרים ניהול משקים גדולים, מעבר לתעסוקות חלופיות וכניסת רחבת היקף של תושבים חדשים. אנו שמחים על ההתייצבות במספר החקלאים הפעילים במושבים וסבורים ששיעור זה מאפשר שמירה על היקף היצוא החקלאי ועל האופי המיוחד של המושבים, אמר בן דוד.

בטקס מרגש שנערך במסגרת המועצה קיבל מנהל היחידה לתרבות ומפעלי חינוך בתנועת המושבים, יהודה אלטון, מגן כהוקרה על תרומתו רבת השנים לקידום התרבות במושבים. אלטון היה הכוח המניע מאחורי הקמת עמותת אמני המושבים, הפעלת הספריה הניידת במושבים ומפעלי תרבות רבים אחרים.

במהלך המועצה אושר חזון תנועת המושביםהמעודכן, ערכי היסוד והערכים האסטרטגיים במטרה לפתוח ערוץ שיח ישיר בנושא בין התנועה לבין המושבים והחברים.