f35בתום סדרת דיונים ארוכים ועבודת מטה נרחבת שנערכה בחיל האוויר, אגף התכנון בצה"ל, המטה הכללי ומשרד הביטחון בשנים ובחודשים האחרונים, אישר היום שר הביטחון אהוד ברק באופן עקרוני את קידום העסקה לרכישת מטוס הקרב העתידי הF-35, לאחר שבשבועות האחרונים נערכו מספר דיונים בו הציגו מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל.) אודי שני ואנשי צה"ל את התוצאות וההישגים שהושגו במשא ומתן שנערך עם מנהלת תוכנית הJSF בצבא ארה"ב ולוקהיד מרטין

אישורו של שר הביטחון להמלצת הרמטכ"ל ומנכ"ל המשרד תאפשר החתימה על הLOA (מכתב התחייבות לביצוע העסקה) עם מנהלת הJSF בצבא ארה"ב, ותובא לדיון ואישור בקבינט המדיני ביטחוני. החתימה על הLOA צפויה להתקיים בחודשים הקרובים בכפוף לסיום המגעים שעדיין מתקיימים בחלק מהנושאים.

המתווה שהוצג בדיון כולל רכישת טייסת מטוסי F35 שתכלול עשרים מטוסים, בעלות של 96 מליון דולר למטוס (כולל מנועים), והיקף עסקה כולל של 2.75 מיליארד דולר (מט"ח סיוע), כאשר העסקה תכלול חלקי חילוף, עלויות אחזקה וסימולאטורים. על פי ההסכמות שהושגו, אספקת המטוסים תחל בשנת 2015 ותימשך כשנתיים.