vahaba_smallבקדימה מחזירים טילים לנתניהו: לאחר התקפתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו על יו"ר קדימה ציפי ליבני בוועדת חוץ הביטחון, והאמירה "בשבילך נייר מגן מטילים", תוקף ח"כ מגלי והבה חזרה את נתניהו, וטוען: לנתניהו אין בלעדיות על הביטחון. נתניהו דרש היום מליבני לגלות לציבור על מה היא ואולמרט ויתרו במשא ומתן עם הפלסטינים. מופז, כרגיל, נמנע מלהגן על ליבני

סגן יו"ר הכנסת ח"כ מגלי והבה מקדימה אמר היום בתגובה להתקפתו של ראש הממשלה נתניהו על יו"ר האופוזיציה לבני, היום בוועדת החוץ והביטחון: "הגיע הזמן שנתניהו יבין שאין לו בלעדיות בכל הקשור לדאגה לביטחון מדינת ישראל. כשרת חוץ, הצליחה ציפי לבני לחזק את התמיכה הבינלאומית בעמדה הישראלית ביחס לאיראן, ודווקא נתניהו הוא זה שבמדיניותו מביא להתרופפות המחויבות של העולם המערבי לישראל ובכלל זה למאבק בסכנת ההתחמשות הגרעינית של איראן".