ארגון בצלם פנה היום לרמטכ"ל בני גנץ ולפרקליט הצבאי הראשי, אלוף אביחי מנדלבליט, בדרישה לשנות את הפקודות כך שיאסרו ירי של מרגמות לעבר אזורים מאוכלסים באזרחים. פניית בצלם באה על רקע הריגתם של ארבעה אזרחים מפגיעת מרגמות בשכונת א-שג'אעייה, מזרחית לעיר עזה, ביום שלישי

 

במכתבה אומרת מנכ"ל בצלם, ג'סיקה מונטל, כי בדו"ח שפרסם משרד החוץ אודות חקירות מבצע עופרת יצוקה ביולי 2010 נכתב כי בעקבות הרג האזרחים בתקרית "אל-פאחורה", המליץ הפצ"ר לנסח הגדרות מחמירות יותר בנוגע לשימוש במרגמות בקרבת שטחים מאוכלסים. כן נמסר כי הרמטכ"ל הורה על ביצוע עבודת המטה הנדרשת לניסוח הפקודות הנחוצות.

"דברים אלה מעידים על מודעותם של הדרגים הבכירים ביותר בצבא לבעייתיות הטבועה בשימוש במרגמות. עם זאת, תוצאות ירי המרגמות ב-22.3.11 מעלות את החשש כי למרות הדברים הברורים שנכתבו בדו"ח, לא נעשו שינויים מהותיים בהוראות.

אחד מעקרונות היסוד במשפט ההומניטארי הבינלאומי הוא עקרון ההבחנה, המחייב את הצדדים הלוחמים להבחין בין מטרות צבאיות לגיטימיות לבין מטרות אזרחיות. מעקרון זה נובע האיסור להשתמש בנשק שאינו מסוגל להבחין בין סוגי המטרות. ירי פצצות מרגמה באזור מאוכלס, כמו אלה שהרגו את ארבעת האזרחים הפלסטינים, אינו עומד בכללים אלה." כותבת מונטל.

"תקיפה מכוונת של אזרחים בישראל על-ידי ארגונים פלסטיניים חמושים מהווה הפרה חמורה של דיני הלחימה ועל כוחות הביטחון לפעול כדי להגן על אזרחי ישראל מפניהן. ביצוע תקיפות אלה מתוך אזורים מאוכלסים מוסיף חטא על פשע. עם זאת, אין בהפרה זו של החוק על ידי הארגונים הפלסטיניים כדי להצדיק הפרה של עקרון ההבחנה על ידי ישראל", אומרים בבצלם.