הממשלה תקצה כמיליארד ₪ לשדרוג מעונות היום. ההקצאה תתבצע בפריסה של מספר שנים במסגרת יישום חוק המסדיר את פעילות מעונות היום. שר התמ"ת שלום שמחון: "מדובר במהפכה של ממש. החינוך של ילדי ישראל יחל בגיל אפס, בגילאים המשמעותיים ביותר לעיצוב אישיותו ויכולותיו."

הממשלה תקצה מיליארד ₪ בפריסה למשך מספר שנים לשדרוג מעונות היום בכל הנוגע לסטנדרטים של בטיחות וחינוך. שר התמ"ת שלום שמחון סיכם על כך עם סגן ראש אגף התקציבים משה בר סימנטוב.

התקציב האמור ישמש ליישום הצעת החוק המסדירה את פעילות המעונות. הצעת החוק היא הצעת חוק ממשלתית שאוחדה עם הצעת ח"כ זבולון אורלב. השר שמחון נפגש עם אורלב בסוף שבוע שעבר וסיכם עימו על המהלכים שיביאו לאישור הצעת החוק עד סוף, מושב הכנסת.

"כל ילדי ישראל זכאים להיות במעון בטיחותי, מרווח, העומד בסטנדרטים מתקדמים. מדובר במהפכה של ממש. משמעותו שהחינוך של ילדי ישראל יחל בגיל אפס, בגילאים המשמעותיים ביותר לעיצוב אישיותו ויכולותיו. עם יישום החוק יקבל כל ילד חינוך הולם וייהנה מתנאים הולמים במעון בו הוא מבלה שעות רבות של היום" אמר השר שמחון. השר שמחון הבטיח כי בשנה הראשונה ליישום החוק לא תהיה העלאת מחירים להורים הנובעת מעלויות החוק.

הצעת החוק נועדה לקבוע סטנדרטים ברורים של בטיחות במעונות היום עבור כלל ילדי ישראל, אלה הנמצאים במסגרות מפוקחות על ידי משרד התמ"ת וגם אלו הנמצאים במסגרות פרטיות.

ההצעה תסדיר – לראשונה - את תחום הטיפול בילדים בגיל הרך בישראל ומבטיחה שילדי הגיל הרך יזכו לטיפול הפדגוגי המתאים, לתזונה ראויה ולגננים הראויים, שבישראל לא יפעל מעון לגיל הרך שאינו עומד בסטנדרטיים הבטיחותיים הנדרשים ושמדינת ישראל תיקח אחריות על הפעוטות, אשר יזכו לראשונה לטיפול ע"י גננות אשר יחויבו בהכשרה מתאימה.