בית משפט השלום בתל אביב יפו, כב' השופט יובל גזית, שחרר אמש תחת מגבלות את מאיר כהן, בן 50 מלוד, החשוד כי לא דיווח על עיסוקו ועל הכנסותיו במיליוני ₪

בעקבות פעילות מודיעינית שביצע משרד חקירות מס הכנסה מרכז, רשות המסים בישראל, עלו חשדות לגבי פעילותו העסקית של החשוד, שלא רשום במרשמי הרשות לא כשכיר ולא כעצמאי.

ב – 8.11.11 נפתחה חקירה גלויה תחת השם "טובל ושרץ בידו", נערכו חיפושים בבית החשוד ובמקווה טהרה, שהחשוד הוא בעליו ומנהלו. כמו-כן, נגבו עדויות מלקוחות וספקים אשר להם קשר לפעילותו ולהתחשבנויות הכספיות.

מהבקשה עולה חשד כי במהלך השנים 2003 – 2010 ביצע החשוד עבודות בנייה בבתי מגורים, בתי כנסת ועוד, והכנסותיו בגינן נאמדות במאות אלפי ₪, אך החשוד לא הודיע לפקיד השומה על פתיחת עסק ולא דיווח על הכנסותיו.

כדי להסוות את פעילותו העסקית, בקש החשוד מספקי חומרי הבניין להוציא חשבוניות ישירות על שם הלקוח, עבורו ביצע את עבודת הבנייה, או להשאיר את שם המוטב בחשבונית - ריק.

עוד עולה כי החשוד הפעיל, עפ"י החשד, מקווה טהרה בשכונת חב"ד בלוד במהלך השנים 2003 – 2010 וגם על עיסוקו זה והכנסותיו ממנו לא דיווח.