"שני פסקי-הדין של ביהמ"ש העליון השבוע בנושא ביטול הבטחת הכנסה לאברכים ושליחתם לכלא של הורים מעימנואל שסירבו להמרות את דעת גדולי ישראל בעניין החינוך התורני הזך מהווים פגיעה קשה והתערבות חמורה בחינוכם הטהור של ילדי ישראל" כך התבטא הרב יעקב אשר, ראש עיריית בני-ברק בישיבת מועצת העירייה

כלים

ראש העיר הדגיש בדבריו, כי הפגיעה בהכנסתם הדלה של אלפי משפחות אברכים העמלים בלימוד התורה הקדושה ימים ולילות, לא זו בלבד שיש בה התגרות בעולם התורה שהינו היסוד המרכזי לקיומו של העם היהודי, מאז ומקדם, אלא עלולה, חלילה, להביא גם, שחלק ניכר ממשפחות מכובדות אלו תאלצנה להסתייע בשירותי רווחה, ואני כראש עיר בת 166,000 תושבים, שרבים מתושביה הינם אברכים, רואה זאת בחרדה, ואוי לנו שביהמ"ש העליון נותן לכך יד בהחלטתו.

הרב חנוך זייברט, מ"מ רה"ע ציין בישיבת מועצת העירייה, כי מגמה מקוממת זו של ביהמ"ש העליון נמשכת כבר זמן רב, ובשבוע זה, יום אחר יום, היא הגיעה לשיאה בהחלטה הנוספת בנושא ביה"ס החרדי בעימנואל, שכל "חטאם" של ההורים הוא רצונם לחנך את בנותיהם ברוח אבותיהם בלא שינוי של נימה כלשהיא ומתוך רצונם לציית לגדולי דורנו שליט"א .

"אין ספק, הוא הוסיף, "כי עמדתם המוצקה והחד – משמעית של ההורים, שהעדיפו להחבש בין כתלי הכלא ובלבד שלא לפגוע ולא לסטות מדרך החינוך התורני, פך השמן הטהור, ומהציות המוחלט לדעת גדולי ישראל היא, תעודת כבוד בעבורם ואות וסמל לעם ישראל כולו בארץ ובתפוצות הגולה".

הרב יעקב אשר, ראש העיר והרב חנוך זייברט, מ"מ רה"ע סיימו את דבריהם באמרם, כי זעקתם הכאובה וההסטורית של ההורים באולם ביהמ"ש העליון הינה אמונה יוקדת בדרך אבותינו ואבות אבותינו, והציבור התורני על כל גווניו, אכן, מזדהה באופן מוחלט עם ההורים ויוצא ללוותם בדרכם לביצוע המאסר על לא עוול בכפם, ורק בגלל רצונם הכן לקיים את ציווי תורתנו הקדושה שלא לסור ימין ושמאל מהדרך ומהנתיב אשר מורים לנו ומכוונים אותנו גדולי ישראל".