בניה בלתי חוקית

(דרום)
פינויים בנגב-אילוסטרציה (צילום: רשות מקרקעי ישראל)

במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 19 מבנים וניסיונות פלישה לאדמות מדינה ברחבי הנגב.

(גוש דן)
צילום: רשות מקרקעי ישראל

הממשלה ממשיכה במדיניות אכיפה ומפנה מסיגי גבול אשר פלשו ובנו על קרקעות מדינה שלא כחוק. רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הרסה מתחם בנייה בלתי חוקית שהוקם בכפר קאסם ע"י פולש לאדמות מדינה . מסיג הגבול אשר פלש לאדמות החל להקים עליה שלד של מבנה למגורים, יסודות של מבנה נוסף וארבעה משטחי בטון נוספים שיועדו להקמת יחידות דיור, פונה ע"י מפקחי רשות מקרקעי ישראל.

(הדופק הפלילי)
צילום: אילוסטרציה

רשות מקרקעי ישראל בסיוע גורמי אכיפה ביצעה פעולות אכיפה נגד פלישות לקרקעות מדינה בנגב: פונו 14 פלישות לאדמות המדינה, רובן ע"י הפולשים עצמם. מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשרד האוצר, בסיוע כוחות משטרה מיחידת יואב, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 14 ניסיונות פלישה ובנייה בלתי חוקית שהוקמו על אדמות מדינה ע"י מסיגי גבול. הישג נרשם לאכיפה כאשר 8 מתוך הפלישות פונו על ידי הפולשים עצמם. סה"כ פונו במבצע 13 מבנים, 6 גדרות, 2 מטעים, 2 מכלאות וסוללת עפר, שהוצבו ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות המדינה.

(תשתיות)

הועדה המשותפת (פנים-עבודה) לנושא סביבה ובריאות, בראשות ח"כ ד"ר דב חנין, דנה היום (ב', 7.3.11) בהצעות לסדר  (דיון מהיר) של חברי הכנסת ד"ר עפו אגבארייה ומסעוד גנאים, העוסקות בעיכוב מתן אישורים להרחבות ביישובים ג'לג'וליה וכפר ברא. במהלך הדיון, התברר כי הרשויות מעכבות את התפתחות המועצות המקומיות כל עוד אין מתקן קצה מוסדר לטיפול בשפכים. עיכוב האישורים מאלץ חלק מהתושבים לבנות בניה בלתי חוקית

 

(הדופק הפוליטי)

83 חברי כנסת תמכו בצורך לתיקון חוק התכנון והבניה של ח"כ מגלי והבה, שמציעה פתרון מהיר לבניה הבלתי חוקית במגזר הדרוזי בשל העדר תוכניות מתאר ביישוביהם. בשל התנגדות הממשלה להצעה בוועדת השרים לענייני חקיקה נאלצו חברי הכנסת להיצמד למשמעת הקואליציונית ובמקום להפילה תמכו פה אחד בהעברתה להמשך דיון בוועדת הפנים של הכנסת לתיקון החוק; ח"כ והבה: "הממשלה טומנת ראשה בחול ומצפה מהתושבים הדרוזים להתגורר באוויר"

(דרום)

מחלקת הפיקוח של עיריית אשקלון ממשיכה במדיניות אכיפת הבנייה הלא חוקית בעיר אשקלון. אנשי הפיקוח בראשותו של מנהל מחלקת הפיקוח שלומי בר ששת מלווים בכלי הנדסי הרסו מספר מבנים שנבנו ללא היתר  ובניגוד לחוק בשכונת מגדל