דיון בוועדת משנה לחוץ וביטחון בכנסת עסק בנושא שילוב המגזר השלישי בהערכות העורף לתרחישי חירום ובשיפור החוסן הלאומי. בישיבה של ועדת המשנה לחוץ וביטחון, אמר ח"כ זאב בילסקי, ממלא מקום יו"ר הוועדה, כי יש להאיץ את ההתכוננות לתרחישי חירום ושיפור החוסן הלאומי בכל הקשור למוכנות העורף

"ארסנל התחמושת ועשרות אלפי הטילים המכוונים לכל נקודה בישראל מחייבים הערכות מוגברת של גורמי הביטחון המופקדים על הנושא, יחד עם גורמים נוספים, ( המגזר העסקי והמגזר השלישי), על מנת להביא למיקסום היכולות לפעולות בקרב אוכלוסייה אזרחית בהתבסס על הלקחים של מלחמת לבנון השנייה. חיזוק החוסן מחייב הטמעת תרבות של מוכנות בחברה הישראלית, תרבות שתחזק את יכולת מדינת ישראל לצלוח משברים, זהו תהליך ארוך,תהליך שצורך משאבים רבים אך אם זאת זהו תהליך חיוני והכרחי". אמר בילסקי, שהודה לזאב צוק רם, ראש רח"ל, ( רשות חירום לאומית), על הפעילות האינטנסיבית של רח"ל מיום הקמת האירגון.