בכיר בלשכת ראש הממשלה

נוצר ב-01.12.2016 10:12
(הדופק הפלילי)
אז מי הבכיר ומי הח"כ ?

מי הבכיר בלשכת ראש הממשלה לשעבר שנחשד בתקיפה מינית ומי חבר הנכסת הציוני יהודי שנחשד בהטרדה.