בית המשפט בניו יורק, הורה לדחות את תביעותיהם של למעלה מ 6,000 תובעים, אשר אינם אזרחי ארצות הברית, שהוגשו כנגד "הבנק הערבי".פסילתם של תובעים אלו, ביטלה למעשה למעלה מ 90% מהתביעות שהוגשו נגד הבנק הערבי.

בעשור האחרון מתנהלות כנגד הבנק הערבי מספר תביעות, של אלפי נפגעי טרור, אמריקאים וישראלים, במסגרתן נטען כי הבנק סייע במימון אירועי טרור. התביעות האמורות הוגשו כנגד הבנק הערבי - בנק ירדני, הפועל במדינות רבות בעולם, ומנהל קשרים עסקיים ענפים עם תאגידים, חברות וממשלות רבות – לבית המשפט בברוקלין, ניו יורק.

הליכי התביעה ממומנים על ידי עורכי הדין של התובעים, ועל ידי משקיעים פיננסיים זרים, כאשר הוצאותיהם בניהול הליכי התביעה נאמדות בעשרות מיליוני דולרים, נכון להיום.

במסגרת ההחלטה הנוכחית, הורה בית המשפט לסלק על הסף את תביעותיהם של למעלה מ-6,000 תובעים ישראלים. ההחלטה הנוכחית נסמכת על פסק דין של בית המשפט העליון האמריקאי, והיא מיישמת את ההלכה המשפטית, לפיה אין לתובעים זרים, ובתוכם תובעים ישראלים, כל אפשרות לתבוע את הבנק הערבי בארצות הברית.

ההחלטה האמורה סותמת למעשה את הגולל על למעלה מ-90% מהתביעות שהוגשו כנגד הבנק הערבי בעשור האחרון.

יצוין, כי לפני פחות משנה נדחתה על הסף תביעתו של מר מתי גיל נגד הבנק הערבי – תביעה אשר דומה במהותה לתביעות שנדחו עתה, ואף במסגרתה נאשם הבנק במימון טרור. במסגרת ההחלטה בעניינו של מר גיל, קבע בית המשפט כי התובע לא הציג ראיות לכאורה לכל מעורבות של הבנק במימון טרור או בסיוע לו.

נציגי הבנק הערבי בירכו את החלטת בית המשפט לדחות את מרבית התביעות כנגדו, והביעו ביטחון, כי אף מעט התביעות הנותרות תדחנה לגופן.

כלים