בית הספר רמות ויצמן ביבנה נקרא ע"ש נשיא המדינה הראשון חיים ויצמן. ב-26 במאי יעניקו נשיא המדינה, שמעון פרס ושר החינוך, גדעון סער יעניקו את פרס החינוך הארצי לבית הספר מיבנה בטקס שיתקיים במשכן הנשיא בירושלים. ראש עיריית יבנה, צבי גוב-ארי: "הפרס מהווה תמריץ להמשך העשייה בכל בתי הספר, להעלאת רמת החינוך והקנייתערכים ומיומנויות"

ההחלטה להעניק את הפרס היוקרתי לבית הספר "רמות ויצמן" התקבלה כבר בשנת 2008. בנימוקים להענקת הפרס ציינה הוועדה מטעם משרד החינוך כי בית הספר רואה את עצמו כמרכז לימודי חינוכי ומשקיע בהעצמת כישורי התלמידים בתחומים מגוונים לכדי מיצוי הפוטנציאל האישי הטמון בכל תלמיד, ומצוי במגמת שיפור מתמיד של הישגיו הלימודיים–חינוכיים. בהתייחסו לזכייה אמר השבוע ראש עיריית יבנה, צבי גוב-ארי, כי ההחלטה מהווה הכרה בתוצאות ההשקעה המתמשכת של מנהלי בתי-הספר, הצוותים החינוכיים ויתר העוסקים בחינוך. "הפרס מהווה תמריץ להמשך העשייה בכל בתי הספר, להעלאת רמת החינוך והקניית ערכים ומיומנויות הדרושות להשתלבות הילדים ובני נוער כאזרחים תורמים בחברה". גוב-ארי הוסיף כי מבחינתו כל בתי הספר בעיר ראויים לפרס וכי העירייה פועלת בעקביות ליישום הקביעה כי החינוך עומד בראש סדר העדיפויות, תוך השקעת משאבי תכנון, פיתוח ותקצוב. ראש העיר ציין לשבח את סגל ההוראה בבית הספר רמות ויצמן והודה לראש מינהל החינוך, אליהו דקל, למנהלי בתי הספר, למחנכים, לגננות ולסייעות, ולכל אנשי החינוך בעיר על מסירותם.

הפרס היוקרתי כעת מצטרף לרשימת הישגים ופרסים ארציים ומחוזיים שהוענקו לעיר בשנים האחרונות ולמוסדות חינוך בה, כולל פרס החינוך הארצי ליבנה בשנת 2006, פרס יחידת נוער מצטיינת לשנת 2008 ופרסי חינוך מחוזיים לבתי הספר רמות ויצמן, פרדס צפוני, נעם, מפתן ארזים וגן אנקור.

כזכור, בנימוקים להענקת פרס החינוך הארצי ליבנה צוינה ההשקעה החינוכית הרבה וכן צוינה לשבח "מעורבותו האישית של ראש העיר, צבי גוב-ארי בנושאי חינוך, ביצוע תכניות לצמצום פערים, ביצוע תוכניות בנושאי תקשוב, מדע וטכנולוגיה, טיפוח צוותי הוראה וביצוע תכניות לקידומה ופיתוחה של מנהיגות חינוכית, כולל מנהיגות צעירה".

"הפרסים הרבים וההוקרה לה העיר זוכה מהווים הערכה לאהבה ולמשאבים שאנחנו משקיעים בילדינו, וכך נמשיך ביתר שאת גם בעתיד", אמר השבוע גוב-ארי.