ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בראשות ח"כ חיים כץ (ליכוד) דנה היום בהצעת החוק אשר פוצלה מחוק ההסדרים, לפיה תוקם מערכת העברת מידע וסליקה ציבורית, שתשמש את כלל הגופים המוסדיים, הסוכנים והיועצים הפנסיוניים

קרא עוד...

הראל חברה לביטוח מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים, זכתה במכרז המורכב והחשוב לביטוח דירקטורים ונושאי משרה של חברת החשמל, מכרז ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה הגדול ביותר בישראל

קרא עוד...

הכשרה ביטוח ביצעה בהצלחה את השלב המוסדי במסגרת גיוס הון משני מורכב. במסגרת המכרז הוגשו הזמנות לרכישת כ- 119.1 מיליון ש"ח, מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת כ- 82.6 מיליון ש"ח, בשיעור ריבית מרבי של 5.7% לשנה

קרא עוד...

קבוצת מגדל, חברת הביטוח הגדולה בישראל, רשמה ברבעון השלישי של 2010 רווח נקי כולל (הכולל את תוצאות דוח רווח והפסד ואת השינוי בקרנות ההון בגין נכסים זמינים למכירה) בסך 318 מיליון ש"ח לעומת כ- 287 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

קרא עוד...

סקר שנערך בעיר מודיעין מעלה תוצאות מדאיגות: ל- 78% מתושבי מודיעין אין כיום ביטוח סיעודי מספק. חודש המודעות לביטוח סיעודי, המאורגן במודיעין ע"י סוכנות הביטוח ביטחה, ינסה להחדיר למודעות הציבורית, את הצורך בעשיית ביטוח סיעודי ביום הולדת ה- 28, כדי להגן על נכסי המשפחה מהעלויות הגבוהות של אשפוז סיעודי במקרה של תאונה, מחלה או זקנה

קרא עוד...

בעקבות העלייה בתוחלת החיים בעולם המערבי ובמשק הקיבוצי בפרט, בקיבוצים רבים מגיע שיעור החברים המבוגרים – מעל גיל 50, לכ-40%. הפרשות-חסר לפנסיה ושינויי חקיקה יצרו גירעון אקטוארי של עשרות מיליוני שקלים בעתודות הפנסיוניות של התנועה הקיבוצית ומנעו מקיבוצניקים אלו רזרבה פנסיונית ראויה

קרא עוד...