yoav_glant"על שר הביטחון להשהות באופן מיידי את הליך הבחירה של הרמטכ"ל החדש עד לתום החקירה בענין מסמך גלנט", כך אומר ח"כ ד"ר נחמן שי, חבר ועדת חוץ וביטחון בתגובה לסערה הציבורית שקמה לאחר שנחשף מסמך שיצא לכאורה ממשרדו של יועץ התקשורת איל ארד ובו רעיונות למסע הסברה לטובת מינויו של גלנט לרמטכ"ל, תוך ניצול הסכסוך המתוקשר בין שר הביטחון ברק לרמטכ"ל הנוכחי, גבי אשכנזי. המסמך הציג את אשכנזי כ"נעלב סדרתי" והציע להציג את גנץ באור שלילי

איל ארד מיהר להכחיש את הקשר שבין משרדו למסמך וטען שמדובר בזיוף. לדבריו, משרדו אינו מייעץ לאף אחד מהמועמדים לרמטכ"לות והוא עצמו כבר מיהר להגיש הבוקר תלונה במשטרה בנושא. במקביל, מקורביו של גלנט התראיינו לכלי התקשורת השונים וטענו כי מדובר כנראה בהדלפה שנועדה להכפיש את שמו.

"מרגע שהיועץ המשפטי לממשלה פתח בחקירה יש להמתין לתוצאותיה ואין להעלות על הדעת כי יבחר רמטכ"ל תחת צילה של החקירה ומבלי שתתגלה האמת כולה ותימסר לציבור. אני מצפה כי שר הביטחון יודיע על כך בהקדם על מנת להבהיר כי כל החלטה באשר תהיה לא תושפע מן המסמך הזה לכל כיוון שהוא." אמר ח"כ שי שדרש כבר אתמול, עם פרסום הפרשה, כי תפתח חקירה עפ"י הנחיות של היועץ המשפטי לממשלה.

היועץ המשפטי לממשלה הודיע הערב לשי כי ייעתר לבקשתו, והורה להשהות את מינוי הרמטכ"ל החדש עד לסיום החקירה בפרשת מסמך גלנט. "אני שמח על פעולתו המהירה של היועץ המשפטי לממשלה ובמיוחד על הנחייתו לפיה לא תתקבל החלטה על מינוי רמטכ"ל חדש בטרם תסתיים החקירה" אמר שי.