בחיאת דודי

(הדופק הפוליטי)
ח"כ עפר שלח: "כחלון יש לי וביבי לא קיים" צילום: אלעד גוטמן

איש היה במשרד האוצר בירושלים, משה כחלון שמו. והאיש חביב על הבריות, חיוכו רב קסם ודיבורו ביישני. אבל לא רק בגלל זה הכל מחבבים אותו: השר כחלון, בניגוד לקודמיו בתפקיד שחשבו שתפקידם הוא לשמור על הקופה הציבורית, הוא נדיב ידוע. הם התפרסמו כמי שענו לכל מי שתבע דברים לא ראויים בתשובה הקרויה על שמו של יגאל הורביץ, "אין לי". השר משה, חביב הבריות, הוא "כחלון יש לי".