ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אישרה היום (ב') את העלאתו של היטל ההטמנה על פסולת מעורבת לסכום של 90 ₪ בשנת 2015 (לפני הצמדה ומע"מ). השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן :" באישור ההיטל החדש, השלמנו היום את הצעד הנוסף שהיה חסר בכדי לוודא שמהפכת המיחזור תתרחש. כעת, מובטח לכולנו שהרשויות המקומיות ישתפו פעולה כולן ובעוד שנים בודדות נהייה במציאות חדשה של מדינה המפרידה פסולת וממחזרת."

כלים

מחיר הטמנת הפסולת בישראל עד כה, היה נמוך מאד ביחס לעולם המערבי והיווה חסם למעבר לשיטות טיפול מתקדמות בפסולת. המחיר הזול והלא ריאלי, לא כלל את העלויות הגבוהות של נזקי ההטמנה לציבור ולמשק כתוצאה מפליטות גזי חממה, עלות הקרקע, וזיהום מי התהום. כתוצאה מכך הרשויות המשיכו להטמין את הפסולת במקום למחזרה, ויזמים פרטיים לא השקיעו בהקמת מתקני מיחזור.

היטל ההטמנה יעלה בהדרגה :

שנת 2011

50 ₪

שנת 2013

70 ₪

שנת 2014

85 ₪

שנת 2015

90 ₪

השר ארדן ציין כי "העלות לרשויות המקומיות הנובעת מהעלאת ההיטל תקוזז במלואה (ויותר מכך) על ידי התועלות הכלכלית של חוק האריזות, מתהליך ההפרדה במקור ומתמיכות קרן הניקיון המועברות בחלקן הגדול ישירות לרשויות המקומיות".

הטמנת הפסולת היא הפתרון הגרוע ביותר מבחינה סביבתית ועל כן מטרת ההיטל היא לגלם במחיר ההטמנה את מחירה האמיתי למשק, העלאת ההיטל הינה חלק חיוני וחשוב במהפכת המיחזור אותה מקדם המשרד להגנת הסביבה הכוללת: כניסת חוק האריזות המטיל אחריות על יצרני האריזות למחזרן, מתן תמיכות כספיות לרשויות בכדי לממן את המעבר להפרדה במקור לשני זרמים, מימון הקמת תשתיות מיחזור ומתקני קצה ועוד.

בישראל, בניגוד לעולם המערבי, מרבית הפסולת מועברת להטמנה, כאשר נפח ההטמנה עומד להסתיים בעשור הקרוב עקב מצוקת קרקע והיעדר פתרונות אמיתיים לפסולת, דבר שייצור בעתיד עלויות עצומות לרשויות מקומיות שיעדיפו להוסיף ולהתבסס על שיטת ההטמנה.

ב'אדם טבע ודין' מציינים כי למרות שמדובר בצעד משמעותי, עלותה הנמוכה של ההטמנה בישראל היא הגורם המרכזי לכך שהחלק הארי של הפסולת (87%) עדיין מוטמן באדמה ומחולל מפגעים סביבתיים ובזבוז משווע של משאבים.

על פי נתוני 'אדם טבע ודין', למעלה משני מיליון טונות של פסולות שניתן למחזר, מוטמן מידי שנה באדמה. בין סוגי הפסולת – מיליון וחצי טון פסולת אורגנית שניתן לעבד לדשן אורגני, 700,000 טון קרטון ונייר שאינם ממוחזרים, 450,000 טון פלסטיק שאינו ממוחזר ו-300,000 טון של זכוכית, מתכת וטקסטיל שאינם ממוחזרים.

מנכ"ל 'אדם טבע ודין', עו"ד עמית ברכה: "מדובר בהחלטה חשובה שמדגישה את החובה שמוטלת כעת על הרשויות המקומיות להעמיק את תשתית המיחזור. עם זאת, יש לזכור כי היטל ההטמנה עדיין נמוך באופן יחסי למדינות מפותחות בעולם ויש הכרח להמשיך ולהעלות בהדרגה את ההיטל על מנת לעודד מיחזור".

לדברי גלעד אוסטרובסקי, ראש תחום פסולת של 'אדם טבע ודין' היטל ההטמנה נועד לשנות את פניו של משק הפסולת ולהעבירו ממשק מבוסס הטמנה למשק מבוסס מיחזור. מדינת ישראל מפגרת אחר המדינות המערביות, כאשר 87% מהפסולת בארץ מוטמנת באדמה ויוצרת מפגעים סביבתיים חמורים. בנוסף ציין אוסטרובסקי כי יש לזכור שיישום נאות של חוק האריזות יביא להפחתת הטמנת הפסולת ובכך ירד נטל משמעותי של הטמנה מהרשות המקומית.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS