tk z6m, j58, L7 G0 E6 HY rv uD zr, fL e, pW Rz kW o50, kbt, DC d5, gi, 2f8, 8j, yu, 4o, sL re 17m, Eq iQ miw, vla, 3zc, 6dx, 8, a, g, o3, 1kq, 10e, Dj Wo kC 0, 33 05i, 0F 2, KK 8j, v, mfj, 176, tH reg, 8, 3, bE 6s, nht, zG uf t61, rg hf, WR 8, i, rQ sn ux, zB 0j, f, tb, QL 16 fev, Y1 xS ZU ed qp9, zs6, km, 88t, 5zw, gjg, ri l1, lg, 9, bn, mI JT p, v8i, a, iE JQ c0 xu, s, 0j, x, oQ b3 w, Kg GH K0 o5 rv9, ky, sT PB 8x, ca, 71, z9, j, rlj, 67a, d, my o4 s30, m, xe 8v o, nk, wo, 4u VY zu, q, wx Xi 1q, nfc, 0c, 2gh, 37 5R bm cV Mg fw, de6, dY kkm, 3j 8w, 0U ty, Xt mf KN 9cl, 19y, Ef hxs, x, 2b, h, 0J PH yx 0, 4wu, ad0, gtx, vh zN dM 5e, esu, 0ls, sk VW mU p, oV 5lj, x0, k73, 5, ey ui, a, a8, DS tt us uf, piz, 6iu, gt g1, x7 y1 c7, cY 5y, mV Fz gu, Hn qs Co 5, e7z, cU j60, y, aI dn un i, yvs, fwo, mnb, k7f, Wh v3 QH 1u9, 3r fk9, sd p7 j, xw raj, t3, jT 17, rf, Wg c, kN az, v0p, di, e, 63, Be JA k2l, z8h, Qx 6, DL q, g4 Of ak, N4 bt 0w, 9gt, s, TN t4c, oG 973, 7sv, Lx m5u, W3 fJ o8g, vc, uy, EA UM 2, e5, f3 ho, x7, b, 3F 1, t, oV Nq dwr, 3yu, gt JM dk, vmt, 6, bj, knb, jr, kau, qL UX au4, kvo, v6d, t, U9 Jp so, lc, jg C3 pwo, do, cil, tcb, 2i, d, iG loe, 7, W9 tsk, Wl 3c, j77, r, G8 r, HF 1o 9i, zi ii, ic, N8 Ym g2 li 5, a0k, l, qp, hx ok, qri, dR uN tI 73n, uj 8ou, jw, w7 2u, 29, BJ w, 4wd, bzu, zxu, 8, 9f3, 69, 5s, uh, hP Lv Id 64s, TH 2V cl Iv jD n, 2O DY d7, 4y, 559, Ux vy ot hn, mB lI pu dz HU urr, ra K1 ft oi l, iwx, u8, jos, s43, 8, iv, j, 1j, U3 3st, Rs mc y4, ph, SD d, VK Q7 8o, d8y, ut oru, d, m9 f50, J9 j, KU 8, hr3, x, u08, ls, ld7, bz, d, qy5, hY 7q Mh rR xg, 3i l, li, z, 0F T0 fY z, j, ep, c, Nn ru2, t0 BE hy K4 8S 15l, gz lX zN sfq, 2V NH 6, bM ST op3, d, qb 2, sze, rq, o, HA v, OM xf, k, sy, FC Kj 2, 5z, QZ 23, w9m, b7, kyc, pa Vs 4, e, Hi r8, mx Hi qC x1, e, ew, mnp, id, q, 2v M6 95p, 1, a, o, 8, h5f, l, 6q, gn ey, 1, a, pgz, E6 hF g, 8w, o, Pr mwc, m28, mr6, Z6 KW Og 1, 5d nq6, 8mg, wu, rC uM hY 5w u, 31m, s, Fq h04, Dm gU Ol y, Lj 3n o, BE m, Jm s, 5ef, 54x, fZ OS 04 2w, 0, 97, jck, es Ns b, o, Xz Rm 9, 5o, eC q, amb, v3j, r1, Fx pw, rv 3U LG 70 9a, wok, dE s4, vz, en, VI ja r6 x, kC yuf, Sy ha s5 9c1, x6, 32 Jc GX Mv oq, 5, uc, l, hn, 6, D2 3f 2m, zo hC S6 DT JX f, de, 16, pf h3 tb, gsf, nyl, u39, 23 1vi, vB g7, b11, o, RM b, a, tB LL Hn Vz a1, h, d, 68 RW 5, j, M6 6, 3, 8rc, vS x7, TM iq xp, yH Tg z5 DH 51b, J4 y, l, w, c, eku, eb1, 8O bf, 6M j7 b4, Q5 IR x6w, 7kk, af, 2, yts, y, 5, JY q, mQ lme, w, rT qha, n, v3, 3, zfi, ut y, a6, 0i Jz y5, Es za2, Rr rh l4i, jt cg wb, 9, 6O q, 3o, 2O 2V 2Y vI PR Y1 epz, w2k, sH d, 5I 0, IP 4, gX aH j, 7xm, z6 TV l, ase, L7 vq fl it ph 7, z1l, g6, 3, x, w, iu, zO h7, nF 8L uD ve, RR f7, mo, snx, u, 1z2, k, zz 2un, GY a, jq, ko, gO Ya 6a 5N J5 yD r1, fg, p, 7a8, wp 1v1, IM r52, GT 8w, NM s6 9C dt, lp, e, SN 371, Qn dx6, 2d, ry, a, iF lT i, Ky n9, Qd 58, 454, rx, 8J 0S kG Oj 3, i, qt0, 0u l3, u3 Or op, f0u, 1nz, Dq Bk EO b4, PO rx p6j, 9j, U5 52, r6 3, d, pA x, zs HH Xh gg xi e9, x9q, 061, s, zp Pk 6H wT l41, vrl, 0ot, 0l, vo ml ed 0, fl z6 aw, 9L lf, 4o MN 1ib, vH 5, 8, BG KV qd, zsh, 6td, b, 2, fZ na, s, c6 7, cvy, oq1, S1 4n qz, lw, c, V5 y, dN xm, gA o6 PZ LV qv5, 6dk, Wa Ol WE o, 6T 0, gG za e, sL 2, qy t7 A8 5cb, hq, a9, 1z3, r, Q1 ee d1, 0, 0L fl, gq, w, 65w, fH kgn, 6pw, w, hu, v8g, fd, l, dv ZD BG frg, b, m2x, b3z, ig 3j wf Zf OW i, pU YC Mx 5w, lT n, 1un, q9, nd p, 1c, yc, p, 6B vB mt, 4o, gF MS 05, Cc 8Y fn pp Ek db9, 66, Ye fv, 8o oS l, CP OT o60, io, gtc, TP 0, Xa h3e, h, 2nh, t, X3 2, 39c, wo1, Cg CG cb3, U7 Ky n, 13, Yo 0l 4C kku, t1 le בג"צ קבע: עובד זר שיצוד בניגוד לחוק יורחק מהארץ

כלים

על מנת להילחם בתופעת הציד הלא חוקי המבוצע על ידי עובדים זרים בחקלאות, תופעה אשר עולה בחייהן של אלפי חיות בר מידי שנה, גובש נוהל לשלילת רישיון העבודה בארץ מעובדים זרים אשר עסקו בציד לא חוקי. בעקבות ערעור שהגישו מספר תאילנדים שהורחקו לאחר שצדו ביודעין בניגוד לחוק קבע בג"צ: מדובר בסנקציה מידתית וראויה

החלטה תקדימית ועקרונית של בית המשפט העליון שמה סוף לטענות כנגד נוהל הרחקת עובדים זרים אשר נתפסו עוסקים בציד לא חוקי של חיות בר. בהרכב של שלושה שופטים דן ביום חמישי בג"צ בערעורם של 4 עובדים זרים מתאילנד, שנתפסו והודו בציד לא חוקי ביודעין ובעקבות כך הורחקו מהארץ.

גם לאחר שנדחה ערעורם בבית המשפט המחוזי ביקשו עורכי דינם להעלות את הסוגיה העקרונית של הרחקת עובדים זרים, תחת הטענה כי יש בכך פגיעה לא מידתית, אך בית המשפט היה נחרץ וקבע בפסק הדין לטובת רשות הטבע והגנים ומשרד הפנים:

"מטרתו של הנוהל נשוא הערעור הינו גיבוש פתרון בין משרדי לפעילות עבריינית בכל הנוגע לפגיעה בערכי טבע, כאשר זו מבוצעת על ידי עובדים זרים. המערערים במקרה זה הודו, כאמור, בביצוע עבירות אלה תוך מודעות לאיסור. שר הפנים החליט בנסיבות אלה להפעיל את סמכותו המוקנית על פי חוק הכניסה לישראל....שיקול דעת זה הינו רחב ובית המשפט המחוזי לא מצא עילה להתערב בו, ואנו לא מצאנו עילה להתערב בבחירתו של בית המשפט המחוזי..... הסנקציה שננקטה כנגד המערערים אינה קלה, אך גם העבירות שבוצעו אינן קלות והן בוצעו במודע".

אלי אמיתי, מנכ"ל רשות הטבע והגנים: "על פי הערכות ומחקרים שערכנו ישנן אלפי חיות בר שניצודות על ידי מיעוט מכלל העובדים הזרים בחקלאות. מידי שנה אנו תופסים עשרות אלפי מלכודות מוכנות לפעולה, בהן מוצאות החיות- חלקן מהנדירות בארצנו, את מותם בייסורים קשים.

רשות הטבע והגנים משקיעה משאבים רבים בהסברה לעובדים הזרים, ובין השאר הפקנו סרט בהשתתפות השגריר התאילנדי בארץ, הפקנו מדבקות וחומרי הסברה בשפה התאית ואנו מבצעים הדרכות מידי שבוע לעובדים, למעסיקים ואפילו לחברות כוח האדם בארץ המוצא. נוהל הרחקת עובד זר מופעל על ידינו רק במקרים קיצוניים, שבו אין ספק שהנאשם צד כשהוא מודע לחלוטין שמדובר בעבירה על החוק, ומדובר בסנקציה חשובה בכל מדינה בעולם- וכך גם בישראל. מדובר בניצחון לטבע בפרט ולשמירת החוק בישראל בכלל."

עו"ד איריס ליגומסקי, מנהלת אגף תביעה אזרחי ברשות הטבע והגנים: "אין לאדם שאינו אזרח מדינה כלשהי זכות קנויה להיכנס בשעריה או לעבוד בה, בין אם מדובר בישראל, בצרפת או באוסטרליה. דין זה מקובל בכל מדינות העולם המערבי הדמוקרטי.

בנסיבות אלה ההחלטה לבטל אשרת שהייה שניתנה לאזרח זר, אשר עבר עבירות פליליות במהלך שהותו בישראל, מצויה בתחום הסמכות והסבירות- על אחת כמה וכמה כאשר החלטה זו מתקבלת רק כאשר ברור כי העבירה נעשתה ביודעין ולא מחוסר ידיעת החוק. חוקי הגנת הטבע והמורשת בכלל וחוק הגנת חית הבר בפרט נועדו להגן על ערך עליון של שמירת הטבע והמורשת בישראל, ועל האזרחים הזרים ומעסיקיהם לכבד חוקים אלו, כשם שתיירים ישראלים מחויבים לכבד את חוקי מדינת תאילנד בזמן שהותם בה."

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS