בג"צ דחה אתמול את עתירת בצלם והאגודה לזכויות האזרח שדרשה שהפרקליט הצבאי הראשי יפתח חקירת מצ"ח בכל מקרה בו אזרחים פלסטינים שלא לקחו חלק בלחימה נהרגו מידי חיילי צה"ל. שופטי בג"ץ קבעו כי העתירה התייתרה בעקבות השינוי במדיניות החקירות באפריל 2011, שעל פיו, על רקע הרגיעה הביטחונית, תיפתח חקירת מצ"ח בכל מקרה הרג של פלסטיני בגדה שלא השתתף בלחימה

בפסק דינה ציינה נשיאת בית המשפט העליון דורית ביניש: "ההגנה על הזכות לחיים מחייבת את הכוח הלוחם במגוון רחב של פעולות שונות והימנעות מפעולות אחרות. העתירה שלפנינו עוסקת בחובה לחקור מקרי מוות לאחר שאירעו. לעצם החקירה השלכה על ההגנה על הזכות לחיים - החקירה מאפשרת בראש ובראשונה העמדה לדין במקרים המתאימים, והטלת אחריות על החורגים מהדין.

מעבר לכך, חקירה פלילית פועלת לשמירת הרכיב הצופה פני עתיד של החובה להגן על החיים, בכך שהיא מרתיעה פוגעים עתידיים, מונעת זילות היחס לזכות לחיים ותורמת לאווירה של קיום שלטון החוק. יודגש: החובה אינה לחקור כל מקרה מוות, אלא לחקור כל מקרה מוות שיש חשש שיסודו בהתנהגות אסורה – כאשר מתעורר חשש להפרה של הדין ולעבירה פלילית. חובה זו חלה הן בעת לחימה והן בעת רגיעה".

עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, ציין בעקבות פסק הדין כי "העתירה הוגשה לפני 8 שנים והדיון האחרון בה התקיים לפני קרוב לחמש שנים וחצי. לא ברור מדוע בג"ץ המתין זמן כה רב כדי להכריע בעתירה, במיוחד שכפי שהנשיאה בייניש עצמה מדגישה מדובר בהגנה על הזכות לחיים של אזרחים פלסטינים שאינם מעורבים בלחימה.

חבל שאחרי התדיינות כה ממושכת בג"ץ בחר להסתפק בשינוי המדיניות, עליו הודיע הפצ"ר לפני חודשים ספורים, מבלי להכריע במחלוקות שנדונו בפניו בהרחבה. המשמעות היא שאם הפצ"ר ישנה שוב את מדיניותו לרעה, האגודה ובצלם יאלצו להגיש עתירה חדשה ולהתחיל את כל ההליך מבראשית".

מנכ"ל בצלם ג'סיקה מונטל אמרה כי "העתירה אמנם נדחתה אולם מאבקנו לשינוי מדיניות החקירות הוכתר בהצלחה. שינוי זה הושג בזכות הפעילות בבג"ץ שלוותה בעשר שנות מאבק אינטנסיבי, שכלל הגשה של מאות דרישות לפתיחה בחקירה במקרים פרטניים, וכן פעילות ציבורית לקידום שינוי המדיניות. עצם הפתיחה בחקירה היא כמובן רק המשוכה הראשונה - יש להבטיח שהחקירות שייפתחו יתנהלו באופן יעיל, מקצועי ושקוף. לשם כך נמשיך לעקוב אחרי התנהלות החקירות עצמן."

מאז הודיע הפצ"ר על השינוי במדיניות החקירות, נהרגו שלושה פלסטינים בגדה המערבית בשני אירועים. בשני המקרים נפתחו חקירות מצ"ח תוך זמן קצר.