מפקחי רמ"י תפסו גנבי מחצבים שעסקו בכריית חול בלתי חוקית באשדוד. לפי ההערכות, ערך החול שנכרה ללא היתר מגיע לכמיליון ש"ח. במהלך פעילות האכיפה נמלט הטרקטור שלקח חלק בכרייה. המשאית בה השתמשו הגנבים נתפסה והועברה לאחסנה.

במהלך פעילות יזומה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל באשדוד, תפסו המפקחים גנבי מחצבים שעסקו בכריית חול באיזור התעשייה אשדוד, בניגוד לחוק ותוך כדי גרימת נזק לסביבה.

במהלך הפעילות נמלט מהמקום הטרקטור שהיה מעורב בכריית החול. המשאית בה השתמשו גנבי החול בתהליך הכרייה הבלתי חוקית נתפסה ונלקחה לאחסנה עד לקבלת החלטה בעניינם ע"י המשטרה או בית המשפט, כפי שקובע החוק במקרה של כרייה בלתי חוקית המהווה עבירה פלילית. נגד המעורבים הוגשה תלונה למשטרה .

לאחר החלטת המשטרה יחל ברשות מקרקעי ישראל, בתיאום עם פרקליטות המדינה, תהליך הכנת תביעת פיצויים כספית כנגד הגנבים על הנזק שגרמו לסביבה ועל הממון שגרפו לכיסם שלא כחוק על חשבון הקרקע הציבורית כתוצאה מגניבת החול.

"כריית חול בלתי חוקית היא עבירה חמורה, הפוגעת בסביבה ומהווה פשיעה כלכלית נגד קופת המדינה. מדובר כאן במקרה פשוט של תאוות בצע: לבעל הזכות במגרש היה היתר לכריית חול בשטח סמוך אך הוא חרג מהתחום שהוקצה לו והחל לכרות גם משטח בו כלל לא קיבל הרשאה", אומר יואב ששון, מנהל מרחב ירושלים בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.