השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, ובכירי משרדו, נפגשו עם ראש מועצת טבעון, דוד אריאלי, סגנו שמוליק שמחון וחברת הנהלת המועצה, ד"ר נאוה סבר. בפגישה הועלו מספר נושאים סביבתיים שהם בעלי השלכה על קרית טבעון. בנושא חיוב המפעלים המזהמים, בהתקנת טכנולוגיה מיטבית והחמרת התקנים, הודיע השר ארדן כי משרדו עומד להחמיר בקרוב את תקני זיהום האוויר ולהתאימם לתקנים האירופיים

כלים

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, ובכירי משרדו, נפגשו עם ראש מועצת טבעון, דוד אריאלי, סגנו שמוליק שמחון וחברת הנהלת המועצה, ד"ר נאוה סבר. בפגישה הועלו מספר נושאים סביבתיים שהם בעלי השלכה על קרית טבעון. בנושא חיוב המפעלים המזהמים, בהתקנת טכנולוגיה מיטבית והחמרת התקנים, הודיע השר ארדן כי משרדו עומד להחמיר בקרוב את תקני זיהום האוויר ולהתאימם לתקנים האירופיים

בנושא דרישת טבעון, להצמיד את תוואי כביש 6 לכבישים הקיימים וההתנגדות להקמת מחלף ענק בצומת-העמקים (ג'למי), הודיע השר כי עמדת המשרד להגנת-הסביבה, תואמת את עמדת מועצת טבעון.

בנושא שדה התעופה הבין-לאומי במגידו, שטבעון מתנגדת להקמתו, הודיע השר ארדן, כי המשרד להגנת הסביבה מתנגד להקמת שדה תעופה בין לאומי נוסף בעמק יזרעאל ומעדיף את חלופת נבטים, בכפוף לבחינת ההשלכות הסביבתיות של החלופות השונות ועמדת הממשלה.

עוד הועלו בפני השר, נושא תוכנית האב לפסולת ומחזור המתגבשת בטבעון וכן הרצון לבצע תוכנית אב ליישוב בר-קיימא. השר הבהיר כי משרדו מסייע בנושאים אלה וביקש כי תעשה בעניין פנייה מסודרת בהתאם לנהלים.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS