המשרד להגנת הסביבה : היטל ייבוא על צמר זכוכית וצמר סלעים מנוגד למדיניות הממשלה שפועלת לעידוד בנייה ירוקה והתייעלות אנרגטית בתעשייה

בימים הקרובים צפוי שר התמ"ת שלום שמחון להכריע האם לאמץ את המלצת הממונה על היטלי הסחר במשרדו ולהעלות בעשרות אחוזים את המס על יבוא צמר זכוכית וצמר סלעים.

המשרד להגנת הסביבה מתנגד להטלת ההיטל המוצע ורואה את המהלך כמנוגד למדיניותו לקידום הבנייה הירוקה בישראל שתנבע מעלית מחירים גבוהה של מוצרים אלו המשמשים לבידוד תרמי ואקוסטי, דבר שימנע שימוש במוצרים אלו.

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן :" נדרשת מדיניות ממשלתית אחידה. לא ייתכן שנעודד בנייה ירוקה ונוביל יחד עם משרד התמ"ת מהלך נרחב לקידום צמיחה ירוקה, כשמנגד מתבקש שר התמ"ת לחתום על היטל שפוגע במאמצים אלו."

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS