המשרד להגנת הסביבה יעביר לחברות קידוחי הגז רשימת דרישות מפורטת ליישום, בכדי למנוע את הסיכון לזיהום נרחב של הים התיכון וחופי ישראל כתוצאה מקידוחי הגז שעלולים גם להביא לפריצת נפט והתפשטותו בים התיכון

כלים
השר ארדן יקדם חקיקה שתגביר את סמכויות הפיקוח והאכיפה של המשרד ב"מים הכלכליים" של ישראל.

בעקבות פעילות קידוח הגז הגוברת מול חופי ישראל ולקחי אסון מפרץ מקסיקו שמחדד את הסכנה לאסון סביבתי בים, פנה השר ארדן למנכ"ל חברת דלק, מר גדעון תדמור, בדרישה להגביר את שיתוף הפעולה עם המשרד להגנת הסביבה לצורך היערכות למניעת זיהום הסביבה הימית.

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן: "זיהום הנפט אדיר המימדים במפרץ מקסיקו אשר התרחש כתוצאה מרשלנות של חברות קידוח, מדגיש לכולנו את הנזק שעלול להיגרם מפעילות קידוח תת ימית. אירוע כזה שגרם לאובדן חיי אדם ולזיהום אלפי קמ"ר של ים ומאות ק"מ של חופים ואזורי טבע נדירים, עלול להתרחש גם כאן אצלנו ולהרוס את כל חופי ישראל."

השר ארדן דרש בפנייתו כי יתאפשר בהקדם ביקור של אנשי משרדו באסדות הקידוח וקבלת כל הנהלים, והאמצעים הננקטים על ידי השותפות בקידוחים החברה בכדי להבטיח את ההגנה על הסביבה הימית, כמקובל בעולם.

השר ארדן הנחה גם את אנשי המשרד להגנת הסביבה להכין רשימת דרישות מפורטת, שתועבר לחברות הגז כבר בשבועות הקרובים ולהציע תיקוני חקיקה שיגבירו את סמכויות האכיפה של המשרד ב"מים הכלכליים" של ישראל.

בסוף חודש דצמבר 2010 יכנס לתוקף הפרוטוקול האחרון של אמנת ברצלונה להגנת הסביבה הימית מזיהום הנובע מפעילות חיפוש וניצול משאבים בקרקעית מדף היבשת. פרוטוקול זה דורש מהמדינות החתומות עליו שורה של אמצעי פיקוח על הקודחים הימיים. השר ארדן מגבש בימים אלו החלטת ממשלה לאשרור הפרוטוקול במטרה להחיל רגולציה למניעת זיהומים מפעולות חיפוש וניצול משאבי טבע בים.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS