המרכז לדיאלוג אסטרטגי במכללה האקדמית נתניה פרסם חוברת שכותרתה "שאיפות איראן להגמוניה אזורית", בה כותב יו"ר המרכז, השר לשעבר ד"ר תא"ל אפרים סנה: "טיליה הבליסטיים של איראן מכסים היום בטווח פגיעתם את דלהי, מוסקבה ואתונה"

"בעוד שנתיים-שלוש יהיו בטווח זה פאריס ובריסל. המבקש להבין את היומרה של המשטר האיראני די לו לפענח את טווח הטילים הבליסטיים שלה. הם מגיעים הרחק מעבר לישראל. התקנת ראשי נפץ גרעיניים על טילים אלה תקרב מאוד את איראן ליעדיה האסטרטגיים.

"כאמור, איראן גרעינית תביא להתחמשותן בנשק גרעיני של סעודיה ומצרים תוך שנים מעטות. המאזן האסטרטגי באזור יוטה דרמטית לרעתה של ישראל. העלייה תיפסק, ההשקעות תפחתנה. זו מציאות שישראל אינה יכולה להרשות לה שתיווצר. האופציה הצבאית היא בעיני מוצא אחרון, אך חייבת להיות מוכנה ברצינות." אומר סנה, סגן שר הביטחון לשעבר.