IMG_2538 מאות מטיילים הגיעו היום לכרמל השרוף, לאחר שריפת הענק שכילתה למעלה מ- 4 מיליון עצים, למרות צו מיוחד של משרד החקלאות שאסר את הכניסה ליערות הכרמל לאחר האסון. כל מסלולי הטיול בגן לאומי פארק הכרמל נסגרו, והטיול בהם לא יתאפשר בסוף השבוע, וזאת מסיבות בטיחותיות: חשש מהתמוטטות עצים ומשיטפונות, שיגרמו עקב מזג האוויר הסוער הצפוי בסוף השבוע. גם הכניסה לחניונים נחסמה

כלים

במהלך סוף השבוע תציב רשות הטבע והגנים תחנות הסברה בכבישי הכניסה לכרמל ובמוקד המידע שלה באזור, ותבצע הסברה לציבור. פקחי גן לאומי פארק הכרמל ערוכים בשטח בכדי למנוע סכנה למטיילים שיגיעו לאזור.

ניתן יהיה להגיע לסיורים מודרכים בנושא השריפה אך ורק בחיבר כרמל, שלא נפגע בשריפה.

כ – 400 מטיילים מכל רחבי הארץ הגיעו ביום שישי, החל משעות הבוקר ועד הצהרים, לצומת דמון וצומת הר אלון בכרמל, להדרכה ללא תשלום של החברה להגנת הטבע על האזור שנשרף. מדריכי החברה להגנת הטבע סיפקו למטיילים הרבים הסברים על הנזק האקולוגי והנופי שנגרם לכרמל ועל דרכי השיקום המוצעות לשטחי היער שנשרפו.

ההדרכה התקיימה על פי הנחיות משרד החקלאות, רק באזורים המותרים לגישה ובאישור של רשות הטבע והגנים. בחברה להגנת הטבע מציינים כי בשבועות הקרובים יסומן מחדש שביל ישראל בכרמל, עם תוואי שיעקוף את האזורים האסורים לכניסה.

גיא אילון, מנהל מחוז צפון של רשות הטבע והגנים: "אנחנו מבקשים מהמטיילים להימנע מלטייל באזור עד אשר נבדוק ונטפל בכל אותם אזורים שנפגעו בשריפה, ואז נזמין גם את הציבור לבוא ולראות. כרגע הקרקע לא אחוזה טוב על ידי שורשי העצים שנפגעו ויש סכנה למפולות שיכולות ממש לקבור אנשים שיגיעו לטייל באזור, במיוחד במזג האוויר הסוער הצפוי בסוף השבוע.

כל שבילי הטיול בכרמל עדיין לא נפתחו, כיוון ששרידי עצים מטים ליפול יכולים לפגוע במטיילים סקרנים. בנוסף, כל חניוני המטיילים גם הם נשרפו, ולכן כל מי שיגיע לנפוש שם יכול להיפגע מעצים שייפלו. חסמנו את הגישה למסלולים ולחניונים ואנחנו מקווים שהציבור שבכל זאת יגיע לכרמל יישמע להוראות. השריפה הזו גבתה כבר מחיר כבד מידי בנפש מכדי שלא נישמע להן".