yairgolanאלוף פיקוד העורף יאיר גולן בסמינר באוניברסיטת חיפה: "ביוני 2011 נחנוך מערכת התרעה חדשה - דרך הסלולרי. רק כ-60% מהאוכלוסייה מכוסים כיום כראוי בתחום האב"כ. בפריפריה הענות למבצעי הרענון גבוהה יותר מאשר במרכז. אולי בתל אביב תחושת האיום קטנה יותר. אני סבור שלכל תושב צריכה להיות מסיכת מגן"

"ביוני 2011 במסגרת תרגיל 'נקודת מפנה 5' נחנוך מערכת התרעה חדשה - דרך הסלולארי. המערכת הזו תהייה מבצעית בקרוב", כך אמר אלוף פיקוד העורף יאיר גולן בסמינר של המרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה לזכר חללי מלחמת לבנון השנייה.

לדבריו, מערכת ההגנה האקטיבית מצליחה כבר היום לספק מענה טוב יותר ממה שציפו ואף יותר ממה שביקשו ממנה עם תחילת הפרוייקט. עוד הוא הוסיף כי האיום בפני מלחמת טילים על העורף הוא איום קשה ומאתגר, אולם הוא לא איום חדש ומדינות עמדו מול איומים דומים ואף גדולים יותר בעבר בהצלחה.

"בהערכות המחמירות ביותר שלנו אנחנו מדברים על הרוג אחד ל-7500 אזרחים. השיעור בקרב אזרחי בריטניה בתקופת ההפצצות במלחמת העולם השנייה היה הרוג אחד על כל 750 אזרחים, והבריטים שרדו וגם ניצחו את המלחמה. גם הישוב היהודי בארץ ישראל עמד בפני שיעור הרוגים הרבה יותר גדול במלחמת העולם השנייה ובהפצצות המצריות במלחמת העצמאות. האתגר גדול מאי פעם, אבל כבר היו אומות שעמדו בו בעבר, חלקם אף היינו אנחנו", אמר.

לאחר שדיבר על השינוי הגדול שחל במוכנות העורף בכל הדרגים - החל ממערכת הצופרים, דרך שיתופי הפעולה בין הרשויות המקומיות לפיקוד העורף ועד מוכנות המקלטים והממ"דים - התייחס האלוף גולן לטעון שיפור ואמר כי המצב בתחום מסכות האב"כ אינו משביע רצון. "רק כ-60% מהאוכלוסייה מכוסים כיום כראוי בתחום האב"כ. בפריפריה הענות למבצעי הרענון גבוהה יותר מאשר במרכז. אולי בתל אביב תחושת האיום קטנה יותר. אני סבור שלכל תושב צריכה להיות מסיכת מגן", אמר.

נקודה בעייתית נוספת לדבריו, היא מערך כיבוי האש. לדבריו, בניגוד למשטרה ולמגן דוד אדום שהם ארגונים ארציים להם מתנדבים רבים, מערך כיבוי האש הוא אזורי והוא מורכב מאנשי מקצוע באיכות גבוהה מאוד מה שכמובן הופך אותו לארגון ללא מתנדבים שאינו ערוך מבחינה מבנית לאירועי חירום ארציים.