אישום: הרב אונן בחלונותיהן של עשרות נשים - אך נדון לחודש עבודות שירות בלבד

רב ממרכז הארץ נתפס לאחר שנחשד בביצוע עשרות מעשים מגונים בנשים. הרב היה נוהג להתגנב ולהציץ בנשים מבעד לחלונות ביתן, וכשיצר עימן קשר עין - היה נוהג להפשיל את מכנסיו ולאונן. המשטרה עצרה את הרב לאחר שזוהה ע״י שלוש מתלוננות.

הפרקליטות הגיעה עם עו״ד אייל בסרגליק המייצג את הרב, להסדר טיעון, אשר לפיו יואשם הרב רק בשלושה מקרים, ויידון לחודש עבודות בלבד, וזאת אם יודה במעשים, יתנצל, יעבור תסקיר נפשי חיובי ויסכים לעבור טיפול נפשי.

כב' השופטת אילתה זיסקין מביהמ"ש השלום בירושלים גזרה על הרב קנס של 3,000 ₪ לכל מתלוננת וכן עונש של 30 יום עבודות שירות. כמו כן נגזרה על הרב חצי שנת מאסר על תנאי אם יבצע עבירת מין בחמש השנים הבאות.

השופטת קיבלה את הסדר הטיעון לאחר שהשתכנעה בחרטתו הכנה של הנאשם על מעשיו, וכן השתכנעה כי הרב סובל מפגיעה משמעותית במשלח ידו ופרנסתו מעצם היוודעות דבר המעצר ופרסום החשדות נגדו בקהילתו.

הרב לומד ומלמד תורה באחת הערים במרכז הארץ בהתנדבות, מדי יום, ומתקיים מקצבת הכולל, ומכספי אשתו העובדת. על פי כתב האישום המתוקן, במהלך החודשים ספטמבר עד דצמבר שנת 2007, עמד הרב מול חלון ביתן של שלוש נשים שונות, וכשהבחין בקשר עין עמן – הוציא את איבר מינו ממכנסיו והחל לאונן בפניהן. באחד המקרים הוא ביצע את אותה עבירה של מעשה מגונה בפומבי בגן ציבורי, כשאחת הנשים עברה בגן, והדבר הביא ללכידתו.

המשטרה טענה בכתב האישום, כי הרב היה מתגנב אל חלונות ביתן של עשרות נשים שונות, ומאונן בפניהן. למרות שנחשד ב-26 מקרים, במסגרת הסדר הטיעון אליו הגיע עו"ד בסרגליק, בכתב האישום המתוקן צומצמו האישומים לשלושה מקרים בלבד, בהן למשטרה היו די ראיות להרשעת הרב.

שירות המבחן לא התרשם מקיומן של נורמות סוטות או בעייתיות אצל הרב מבחינה מינית, והמליץ על צו מבחן, אשר במהלכו יקבל הרב טיפול קבוצתי, בצד ענישה מוחשית ומרתיעה, שתאפשר את המשך הטיפול ומתן פיצוי לאותן נשים.

בהסדר הטיעון אותו רקם עו"ד אייל בסרגליק עם הפרקליטות, הוסכם כי העונש שתדרוש הפרקליטות יקבע בכפוף לתסקיר מבחן שייערך לנאשם. אם תוצאות התסקיר תהיינה כחיוביות, ובו תימסר התרשמות כי הרב עבר תהליך טיפולי אפקטיבי, תגביל הפרקליטות את העונש שתדרוש לעבודות שירות ברף העליון של חצי שנה, מאסר על תנאי, קנס בסך 500 שקלים, פיצוי לכל מתלוננת בסך 4,000 שקלים, וצו מבחן.

במידה והתסקיר יהיה שלילי, תבקש הפרקליטות מאסר בפועל, בנוסף לעונשים אחרים.

בדיון שהתקיים בבית משפט השלום בירושלים, בפני כבוד השופטת אילתה זיסקין, טען עו"ד אייל בסרגליק, כי מרשו הודה במעשים, הביע צער, בושה וחרטה, וכי מעשיו אינם משקפים את אורח חייו.

עוד טען עו"ד בסרגליק, כי הטיפול שהחל בו הנאשם, התסקיר החיובי שהוגש, וכן מצבה הכלכלי הקשה של הרב ומשפחתו, מצביעים על נסיבות לפיהן יש להפחית את העונש שנקבע בהסדר הטיעון לרף מינימלי.

כב' השופטת זיסקין קבעה, כי מדובר בסדרת עבירות, שלפגיעותיהן השלכה משמעותית על הנזק הנפשי שנגרם לקורבנות, וכי אין להקל ראש בחומרתן.

עם זאת, ציינה השופטת זיסקין לטובה את החרטה ואת הטיפול שעובר הרב, והוסיפה כי חלק משמעותי בהרתעה בעבירות בצד העונש, הוא במסר שבעצם ההרשעה. לפיכך, גזרה כב' השופטת זיסקין על הרב עונש מופחת של 30 ימים של עבודות שירות, בלבד.

"הנאשם הודה במעשים, ובכך חסך זמן שיפוטי יקר. האירועים בהם היה מעורב לא משקפים את אורח חייו", אומר עו"ד אייל בסרגליק. "הנאשם מודע לצורך לתקן את מידותיו ואת יכולת השיפוט שלו, וגם התסקיר הינו חיובי, ומציין כי הוא ביצע את העבירות על רקע קשיים אישיותיים התפתחותיים, אך מגלה תובנה לחומרתן ולהשלכותיהן".

לדבריו, בנסיבות אלה - מאחר שהרב הביע בושה וחרטה, ואף הופנה לטיפול אצל פסיכולוג, וכן לאור מצבה הכלכלי של המשפחה, הסתפק בית המשפט בעונש מאסר על תנאי, התחייבות, קנס מינימאלי, ופיצוי מופחת מהפיצוי שביקשה התביעה.

"יש להביא בחשבון את נכונות הנאשם לעבור טיפול, שאם יתמיד בו, יתכן שיהיה בכך כדי להפחית את הסיכון הנשקף ממנו בטווח הארוך, אך נדרשת השתתפותו והתמדתו בכך" קבעה כב' השופטת זיסקין בהחלטתה, אך הוסיפה כי "בצד נכונותו זו (של הנאשם), עדיין נדרשת הרתעתו מביצוע עבירות נוספות בעתיד, שימנעו נזק מקורבנות נוספים".

"חלק ניכר בהרתעה הוא במסר שבעצם ההרשעה"

עוד קבעה כב' השופטת זיסקין כי חלק משמעותי בהרתעה מביצוע עבירות בצד העונש, הוא במסר שבעצם ההרשעה.

לפיכך פסקה לנאשם 3 עבירות של מעשה מגונה בפומבי, והטילה עליו 30 ימי מאסר בעבודות שירות, מאסר על תנאי למשך 5 חודשים (שהנאשם לא ירצה, אלא אם יעבור תוך 3 שנים כל עבירה של מעשה מגונה בפומבי), קנס בסך 500 שקלים או מאסר של 3 ימים תחתיו, ופיצוי מופחת מזה הנקבע בהסדר הטיעון, בסך 3,000 שקלים לכל מתלוננת.

בנוסף, פסקה השופטת לנאשם צו מבחן בפיקוח שירות המבחן למשך שנה, אשר במסגרתו ימשיך הנאשם בהליך הטיפולי שבו החל. הרב ופרקליטו כמו גם הפרקליטות, החליטו שלא לערער על החלטתו של בית המשפט.