התנועה לאיכות השלטון הגישה היום, יום ב', עתירה לבג"ץ נגד מינויו של ח"כ יואב גלנט לתפקיד שר הבינוי ובבקשה למתן צו לפרסום דו"ח מבקר המדינה ב"פרשת הקרקעות"

התנועה לאיכות השלטון עתרה היום, יום ב', כנגד ראש הממשלה, היועמ"ש, מבקר המדינה, סיעת הליכוד, סיעת כולנו, ח"כ כחלון, הכנסת וח"כ יואב גלנט. התנועה מבקשת מבג"צ להוציא צו על תנאי נגד מינויו של ח"כ גלנט לתפקיד שר הבינוי בממשלת ישראל ה-34. זאת, נוכח התנהלותו הבלתי תקינה ב"פרשת הקרקעות", אשר נבדקה על ידי מבקר המדינה ובעקבותיה בוטל מינויו לתפקיד הרמטכ"ל.

בעתירה התנועה מבקשת גם מבית המשפט ליתן צו על תנאי כנגד מבקר המדינה, אשר יורה לו לפרסם את הדוח המלא בעניינו של ח"כ גלנט ב"פרשת הקרקעות" על מנת שיעמוד המידע המלא למשפט הציבור – בפני הגורמים המוסמכים לאשר את המינוי והציבור בכללותו – בטרם יושלם הליך המינוי.

בנוסף התנועה מבקשת מתן צו ביניים אשר יורה לראש הממשלה שלא להציג את מינויו של ח"כ גלנט כשר הבינוי לאישור הכנסת, עד להכרעה בעתירה. זאת על מנת למנוע פגיעה בלתי הפיכה באמון הציבור במערכת השלטונית ובטוהרו ויושרו של השירות הציבורי, אשר עלולה להיגרם באם ח"כ גלנט יחל לכהן בתפקיד שר הבינוי.

התנועה טוענת בעתירה, כי מדובר באדם, אשר פלש לעשרות דונמים של קרקעות ציבוריות, ונמנע במשך שנים ארוכות לפנותם על אף שנדרש לעשות כן על ידי רשויות המינהל. אדם שלא פעם הציג עובדות בלתי נכונות או חלקיות בפני רשויות השלטון, שהיה בהן כדי לקדם את טובתו האישית. אדם שלא היסס לעשות שימוש במעמדו ולהסתייע בבכירים ברמ"י וברשויות התכנון, על מנת להשיג זכויות קנייניות שלא על פי כללי המינהל. אדם ששורה ארוכה של פקידים באותן רשויות אשר עסקו בענייניו הפרטיים חששו מרום מעמדו, והיו נכונים לפעול למענו תוך מעילה בתפקידם ובחובתם לפעול בשוויון וללא מושא פנים. אדם אשר מחזיק עד היום ב-35 דונמים של קרקעות מדינה אשר ניתנו לו "לפנים משורת הדין", בהעדר סמכות ובניגוד מוחלט לחוק ולנהלים, על רקע אותה התנהלות פסולה.

והנה, בניגוד מוחלט לכל היגיון ציבורי, ותוך הפרת החובה לפעול כנאמני הציבור בהתאם לכללי המשפט המינהלי, סיכם ראש ממשלת ישראל, העומד בראש סיעת הליכוד, עם ראש סיעת כולנו, למנות דווקא את ח"כ גלנט לתפקיד שר הבינוי בממשלת ישראל.

זאת ועוד, למרות שמשרד מבקר המדינה ערך כבר לפני ארבע שנים בדיקה מקיפה ומעמיקה בעניינו של גלנט, אשר גילתה פרטים רבים ומטרידים אודות התנהלותו בפרשת הקרקעות, מסרב המבקר לחשוף בפני הציבור את ממצאי הבדיקה. מצב זה מונע מן הציבור ומחברי הכנסת העתידים להביע את אמונם בממשלה מידע חיוני אודות כשרותו של נבחר ציבור, ואינו מאפשר להעמיד את המינוי למשפט הציבור.