הרבעון האחרון של השנה נפתח בעליות שערים בשוק המניות, כאשר האווירה החיובית נתמכת ע"י מגמות חיוביות בבורסות מובילות בחו"ל. בסיכום חודש אוקטובר עלו מדדי ת"א-100 ות"א-25 בכ-4% והשלימו עלייה של כ-11% מתחילת השנה. יצוין כי ב-25 באוקטובר הגיע מדד ת"א-25 לשיא חדש – גבוה בכ-3% מהשיא הקודם שנרשם בחודש אפריל

עליות שערים אפיינו החודש את כל המדדים המובילים. בלט מדד נדל"ן-15 עם עלייה של כ-10%, כאשר מדד תל-טק 15 עלה בכ-2.6% בלבד. חברות ושותפויות הנפט, שעלו באוקטובר בכ-7%, ממשיכות לבלוט עם עלייה חדה של כ-63% מתחילת 2010.

המסחר בשוק איגרות החוב באוקטובר, בדומה לשוק המניות, התאפיין בעליות שערים. איגרות החוב הלא-ממשלתיות צמודות המדד בלטו עם עלייה של כ-3% החודש וכ-13% מתחילת השנה. איגרות החוב הלא-ממשלתיות צמודות המט"ח עלו החודש בכחצי אחוז. איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד עלו החודש בכ-2.5% ואילו הלא-צמודות רשמו עלייה של עד כ-0.8%.

באוקטובר עלה המחזור היומי במניות והסתכם בכ-2.2 מיליארד שקל, בדומה למחזור במחצית הראשונה של השנה, וזאת לאחר מחזור של כ-1.7 מיליארד שקל בלבד ברבעון הקודם. באופציות על מדד ת"א-25 לא חלה עלייה בפעילות ונסחרו כ-270 אלף יחידות ביום, בדומה לרבעון הקודם. עלייה בפעילות אפיינה את המסחר באופציות הדולריות, במקביל להחלשות שער הדולר ביחס לשקל ב-0.8%, ונסחרו כ-40 אלף יחידות ביום - גבוה בכ-10% מהמחזור הממוצע מתחילת השנה.

המחזור היומי במק"מ המשיך לעלות ורשם החודש שיא בהיקף של כ-1.7 מיליארד שקל - גבוה בכ-55% מהמחזור הממוצע השנה.

בשוק המניות הראשוני גויסו כ-2.1 מיליארד שקל לעומת כ-1.1 מיליארד שקל ברבעון הקודם :

כ-1 מיליארד שקל גויסו בשש הנפקות לציבור ושלוש הנפקות זכויות. מתוכם, כ-385 מיליון שקל גויסו ע"י החברה הדואלית טאואר, באמצעות הנפקת אג"ח להמרה לציבור בארץ, וכ-230 מיליון שקל גויסו ע"י כל אחת מהחברות - ישראמקו ואמות, בהנפקת מניות.

כ-1 מיליארד שקל גויסו ב-11 הקצאות פרטיות. מרבית הסכום, כ-965 מיליון שקל, גויס ע" אלון רבוע כחול בהקצאת מניות ל"אלון חברת הדלק לישראל", בתמורה למלוא אחזקותיה בחברה הבורסאית "דור אלון".

כ-45 מיליון שקל הוזרמו חברת הנדל"ן אשטרום נכסים, בעקבות מימוש סופי של כתבי אופציה למניות.

סך גיוס ההון בשוק המניות, בהנפקות והקצאות פרטיות, מגיע לכ-10.3 מיליארד שקל מתחילת השנה, לעומת כ-6.5 מיליארד שקל בכל שנת 2009. יצוין כי 34 חברות חדשות, מהן 20 מתחומי הביומד והטכנולוגיה, הגישו טיוטת תשקיף והן צפויות לגייס הון בשוק המניות.

במסגרת ההפרטה, גייסה מדינת ישראל כ-830 מיליון שקל בתמורה למכירת יתרת החזקותיה במניות בנק דיסקונט, כ-11.7%, למשקיעים מוסדיים וזאת באמצעות בנק ההשקעות "סיטי גרופ". יצוין כי מתחילת השנה מכר האוצר כ-25% ממניות הבנק, למשקיעים מוסדיים, בתמורה לכ-1.8 מיליארד שקל.

בשוק מוצרי המדדים התווספו באוקטובר שש תעודות סל חדשות, וכיום נסחרות 416 סדרות של מוצרי מדדים, הכוללות – 281 תעודות סל על מדדי מניות בארץ או בחו"ל, 104 תעודות סל על מדדי אג"ח, ו-31 תעודות סחורה ואחר. 67 מהתעודות הן מורכבות, 55 מהתעודות הן תעודות בחסר ו-27 הן אופציות כיסוי.

מחזור המסחר היומי במוצרי המדדים, באוקטובר 2010, היווה כ-12% ממחזור המסחר במניות וכ-20% ממחזור המסחר באג"ח חברות, לעומת כ- 20% וכ-22% בהתאמה, אשתקד.

נתונים עיקריים

(במיליוני שקלים)

2008

2009

1-10/2010

מחזור מסחר יומי ממוצע

מניות

1,964

1,705

2,051

אג"ח

4,020

4,082

3,208

גיוס הון בישראל

מניות (1)

6,230

6,542

10,288

אג"ח לא ממשלתיות (2)

23,354

36,458

34,335

(1) כולל הקצאות פרטיות ומימוש אופציות; לא כולל גיוס הון בחו"ל.

(2) כולל אג"ח חברות, מובנות, תעודות פיקדון, אג"ח נ.ש.ר, רצף מוסדיים ומימוש אופציות; לא כולל הקצאות פרטיות לחברות בנות.


הממשלה גייסה באוקטובר בבורסה, סכום של כ-6 מיליארד שקל, לעומת כ-4.5 מיליארד שקל בממוצע חודשי מתחילת השנה, כ-76% מהסכום גויסו באמצעות אג"ח לא צמודות וכ-24% באמצעות אג"ח צמודות מדד. במקביל, נרשמו החודש פדיונות ענק של קרן אג"ח "שחר" ואג"ח "גליל" בסך של כ-3.9 וכ-1.7 מיליארד שקל, בהתאמה. לפיכך, סך הגיוס נטו הסתכם בכ-0.4 מיליארד שקל באוקטובר, לאחר גיוס בהיקף של כ-1.6 מיליארד שקל מתחילת השנה.

הסקטור העסקי צמצם החודש את פעילותו בשוק האג"ח וגייס כ-0.9 מיליארד שקל, בלבד, ובסיכום מתחילת השנה גייס כ-34.3 מיליארד שקל, לעומת כ-36.5 מיליארד שקל בכל שנת 2009.

§ כ-700 מיליון שקל גויסו החודש באמצעות שמונה הנפקות של אג"ח, מרביתן צמודות מדד. כ-170 מיליון של מתוכם גויסו ע"י חב' הנדל"ן איירפורט סיטי.

§ כ-85 מיליון שקל גויסו בשתי הקצאות של אג"ח לא-צמודות בריבית קבועה, וסכום דומה גויס ע"י מנורה מבטחים החזקות במסגרת רצף מוסדיים.

באוקטובר, התגברו היצירות בקרנות האג"ח והסתכמו בכ-3.1 מיליארד שקל, כאשר בסיכום מתחילת השנה בולטות קרנות אלה עם יצירות ענק בהיקף של כ-15 מיליארד שקל. בקרנות הכספיות התחדשו הפדיונות, לאחר הפסקה בת חצי שנה והסתכמו בכ-0.5 מיליארד שקל, לאחר יצירות בהיקף של כ-3.7 מיליארד שקל מתחילת השנה. בקרנות השקליות התגברו הפדיונות והסתכמו בכ-0.8 מיליארד שקל, לאחר פדיונות בהיקף של כ-2.4 מיליארד שקל מתחילת 2010. בקרנות המשקיעות בחו"ל ובקרנות המנייתיות התגברו מעט היצירות והסתכמו בכ-0.4-0.3 מיליארד שקל, בכל סוג, וסך היצירות בהן מתחילת השנה מגיע לכ-1.6 וכ-0.9 מיליארד שקל, בהתאמה.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS