יושב ראש רשות הטבע והגנים, חבר הכנסת לשעבר אהוד יתום הודיע לשר להגנת הסביבה על החלטתו לסיים את תפקידו. מר יתום נימק את ההחלטה לסיום מוקדם של כהונתו בכך שלא הוסדרו התנאים להעסקתו כפי שסוכם עמו טרם מינויו לתפקיד, זאת בשל עיכוב משרד האוצר המונע יישום חקיקה שנועדה להסדיר תשלום גמול ליו"ר המליאה ונציגי הציבור, שאושרה בכנסת כבר לפני מספר חודשים

כלים

לדברי יתום, כיו"ר רט"ג מוטלת עליו אחריות כבדה כמי שעומד בראש הגוף הציבורי המפקח על ניהולה ותפקודה התקין של הרשות המנהלת מאות שמורות טבע וגנים לאומיים ולבטיחותם של מיליוני המבקרים.

בכדי לבצע את התפקיד כראוי השקיע מר יתום שעות רבות וימי עבודה מרובים בביקורים וסיורים רבים ברחבי הארץ, וניהול ישיבות הנהלה רבות ופגישות רבות.

יתום ציין בפני השר ארדן כי אין זה ראוי שימשיך לממן בעצמו את הוצאות הנדרשות לביצוע תפקידו כיו"ר ועל כן מבקש לסיים את תפקידו החל מיום 1.6.11 . השר ארדן ניסה לשכנע את יתום להישאר בתפקידו ומשלא עלה בידו, הביע הערכה רבה על פועלו של יתום והביע צער על החלטתו.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS