סיעת העצמאות תגיש תיקון לחוק החרם במטרה לאפשר מאבק בחרמות מבלי לפגוע פגיעה לא ראויה בחירויות יסוד

סיעת העצמאות החליטה בישיבת הסיעה בהסכמת כל חברי הסיעה להגיש תיקון להצעת החוק "למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם". התיקון לחוק יבטל את סעיף העוולה האזרחית ויוציא מן החוק את ההתייחסות לעצם הקריאה לחרם. לאחר התיקון החוק יתייחס אך ורק למי שקיבלו על עצמם התחייבות חוזית ומשפטית להחרים מוצרים ואזרחים ישראלים.

יו"ר סיעת העצמאות ח"כ ד"ר עינת וילף תניח את התיקון לחוק על שולחן הכנסת בשם הסיעה. לדבריה: "בעת ההצבעה על החוק סיעת העצמאות נקטה צעד חריף ולמרות חברותה בקואליציה והפעלת משמעת קואליציונית היא לא תמכה בו ולא התקזזה. עם זאת, בעת ההצבעה התבהר לנו שיש לנו בקואליציה בני ברית חשובים החולקים איתנו את ההסתייגות מהחוק.

ייתכן שלו היינו משלבים ידיים בזמן היינו יכולים להפיל את הצעת החוק לחלוטין או לפחות לעקר את סעיפיה הבעייתיים ביותר. צר לי שלא השכלנו להכיר בכך בזמן. אני מאמינה בחשיבותה של הכנסת ולפיכך החלטנו כסיעה שלא לחכות להכרעה בבג"צ אלא לפעול לתיקון החוק מתוך הכנסת. לאור מה שהתגלה בעת ההצבעה על החוק, אני מקווה שכלל הכוחות המתונים בכנסת בתוך הקואליציה ומחוצה לה יחברו יחד כדי לתקן את החוק, להוכיח את יכולתה של הכנסת לתקן את עצמה ולהשיב את האיזון הראוי על כנו."

שר הביטחון אהוד ברק אמר: "מפלגת העצמאות מחויבת לשמור על האיזונים העדינים של הדמוקרטיה בישראל. אנו מאמינים שיש לנו תפקיד חשוב מאין כמותו להגן על המרחב הציוני השפוי בין יוזמות מיותרות ומסוכנות של ימין קיצוני ובין נטיות פוסט ציוניות בשמאל. תיקון החוק יאפשר למדינת ישראל לנקוט אמצעים ראויים ומידתיים כנגד מי שמתחייב בחוזה להחרים מוצרים ואזרחים ישראלים וזאת מבלי לפגוע בחירויות יסוד של אזרחי המדינה."