vרשות הפלסטינית

(הדופק הפוליטי)

הרשות הפלשתינאית ממציאה שמות חדישים לאתרים היסטוריים בספרי הלימוד, ביניהם אתר קבר רחל – כך עולה מדו"ח חדש שהכין בימים אלה מכון IMPACT-SE לחקר הסובלנות והשלום בעקבות החלטת אונסקו שהכירה בקבר רחל כמסגד בלבד