RAX

(קד"מ)
תערוכת RAX תערוכת החשמל, התאורה והאנרגיה

חברות רבות מהמובילות בענף יציגו את החידושים האחרונים בתערוכת RAX תערוכת החשמל, התאורה והאנרגיה. 21-23 ביוני גני התערוכה בתל אביב