LMS

(מחשבים)
כיצד מערכת LMS באמת חוסכת לארגון

בכל ארגון מודעים לחשיבות של הדרכה ארגונית ולכל ארגון יש את שיטות העבודה שלו. אך כאשר אנו מציעים לארגון לעבור למערכת LMS לצורך ניהול למידה מתקדם, יעיל וחסכוני, ישנו קושי להסביר לאנשי הארגון את התועלות של המערכת. כאשר הארגון רגיל כל כך לשיטת עבודה מסוימת לפעמים קשה לנצח את הקיבעון המחשבתי ולשכנע אותם שמדובר בערך אמתי ולא סתם כאב ראש אשר יביא איתו בעיות חדשות. אז כיצד באמת מערכת LMS מייצרת חיסכון עבור הארגון? להלן כמה דוגמאות למצבים אמתיים שעשויים להיות מוכרים לכם ומבוססים על תרחישים אמתיים.