Great Shape

נוצר ב-27.10.2011 02:10
(יחסי ציבור)

great_shapeרשת מועדוני הכושר Great Shape עולה בקמפיין 'חוזרים לכושר אחרי החגים' בהיקף של כ – 600 אלף ₪ הקמפיין ילווה במבצע אטרקטיבי שמטרתו לעודד חזרה לכושר רק ב-78 ₪ לחודש הראשון!