BERNDES

(מוצרים)

בישול גורמה הפך אופנתי בשנים האחרונות. האספקה הנרחבת של מרכיבים טריים ושל מרשמים בינלאומיים מאפשרים את סיפוק מאוויי הכלל. ספרי בישול ייחודיים נמכרים היטב. שפים ברמה הגבוהה ידועים לכל. ערוצי הטלוויזיה מפיקים תוכניות בישול רבות. וגם גברים רבים גילו את הבישול כפעילות שהנאה בצידה. אבל לא רק בישול - גם המטבח עצמו הפך לאופנה. יותר מאי פעם הוא הפך עתה למרחב של בישול וגם של חיים