BDSM

(בארץ)

בני זוג ישראלים שעברו להתגורר בקנדה לרגל עבודתו של הבעל, הסתכסכו קשות, והחליטו להתגרש. האישה התקשתה למצוא עבודה במקצועה, והביעה את רצונה לחזור לישראל בלוויית ילדיהם – בקשה לה התנגד הגבר מכל וכל.