500 עצמאים

(הדופק הפוליטי)
כחלון הבטיח וקיים - רשות המסים "יישרה קו" ושילמה כ-167 מיליון ₪ לעצמאים הזכאים למענק עבודה

רשות המסים "יישרה קו" ושילמה כ-167 מיליון ₪ לעצמאים הזכאים למענק עבודה כספי המענק שולמו ללא ניכוי של 25% רשות המסים הפקידה בסוף השבוע האחרון כ-167 מיליון ₪ בחשבונות הבנק של כ-43,500 עצמאים, הזכאים למענק עבודה ושקיימות להם יתרות מענק שלא קוזזו לשנות המס 2012 – 2015.