הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל-אביב במשרד הפנים, בראשות הגב' גילה אורון, החליטה על הפקדת תכנית הר/ 2010/ א – תכנית למתחם דן אכדיה בהרצליה המשתרע ממלון דן אכדיה ועד למלון דניאל. במתחם קיימים: מלון, גן ציבורי ומגרשי טניס

התכנית כוללת שני יעודים עיקריים - מלונאות בחלק הדרומי ושטחים ציבוריים פתוחים בחלק הצפוני. היעוד המלונאי מאפשר 1,325 חדרי מלון בשלושה מבני מלון- המבנה האמצעי ישאר המבנה הראשי הקיים כיום, אותו קובעת התכנית לשימור. מצפון לו מבנה חדש של 8 קומות ומדרום לו מבנה חדש של 17 קומות.

בתת הקרקע של המתחם המלונאי יוקצו 287 מקומות חנייה ציבורית לרווחת באי החוף. סך אורך החזית הבנויה לא יעלה על 200 מ' והיא לא תהיה רציפה וזאת במטרה לפתוח את המבטים אל החוף לכלל הציבור. החלק הצפוני של המתחם המיועד לגן ציבורי (שטחים ציבורים פתוחים) יכלול, בין השאר, מעלית חוף ושבילי הנגשה אליה.

התכנית תואמת לעקרונות התכנון של המתחם על פי תמ"א 13/ 4 לפיהם יש לחבר את המרקם הקיים לים וליצור נגישות של תושבים, מוטורית ורגלית, אל שפת הים וכן ליצור טיילות מצוק וחוף ככל הניתן . כמענה לכך כוללת התכנית 4 צירי רוחב , שהעיקריים שבהם הם המשך רחובות "מדינת היהודים" ו- "זבולון" אשר מתחברים לשלושת הטיילות הכלולים במתחם- המצוק, החוף והים.

המתחם כולו, לכל אורכו , כולל שתי טיילות- טיילת רחוב רמת ים וטיילת המצוק- בהן תינתן זכות מעבר לציבור (ביעוד המלונאי). בצידו המערבי של רחוב רמות ים תוקם טיילת מרוצפת ומגוננת ברוחב של 7 מ' במסגרתה יוגדר גם נתיב אופניים. טיילת המצוק , תפותח כטיילת מרוצפת לאורך המצוק מהשטחים הציבוריים הפתוחים בצפון ועד לחיבור עם התכנית מדרום ה"מרינלי" ובמקרים של אילוצי רוחב ניתן לצמצמה לרוחב מינימלי של 1.5 מ'.

פיתוח הטיילות והצירים יחוייבו עם היתרי הבניה למתחם הודות לעובדה כי התכנית משתרעת על רוב השטח של מתחם 33 א' בתמא 13/ 4 ומתרגמת את יעדיו לתכנון סטטטורי ולא רק עקרוני. בכך למעשה משלימה את התכנון העקרוני למתחם 33 הצפוני אותו אישרה הועדה המחוזית לפני כשנה.

התכנית לוותה בתסקיר השפעה על הסביבה הכולל מסמך יציבות המצוק להגנה על המצוק ויציבותו. כמו כן דרשה הועדה תוספת של נספח ניקוז מנחה.

את התכנית תכנן משרד אדריכלים לייטרסדורף. יזם התוכנית - מלונות דן.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS