תרומות ממדינה זרה

(הדופק הפוליטי)

לקראת הדיון מחר ב- 9:00 בועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת בהצעת חוק "חובת גילוי תרומות מישות מדינית זרה" קוראת האגודה לזכויות האזרח לח"כים להתנגד לחוק, שתכליתו לטענתה דה-לגיטימציה לארגונים בחברה האזרחית: "כדי לקדם שקיפות אמיתית, החוק חייב לחול באופן שוויוני על כל מקבלי התרומות מחו"ל, בין אם מקור הכסף בגורמים ציבוריים או פרטיים"