תעסוקת ירדים

(בארץ)

"המחאה שביציאתנו מאולם הכינוסים באוני' "בר-אילן", במסגרת כינוס של משרד התמ"ת בנושא תעסוקת חרדים, נועדה להביע את הסתייגותנו הנמרצת מיחס הפטרונות ומהזלזול שנשמעו בדברים של אחד המשתתפים בכינוס" – כך אמר הרב יעקב אשר, ראש עיריית בני-ברק, שנטש את האולם, יחד עם אישי ציבור חרדיים, ובהם הרב יעקב גוטרמן, ראש עיריית מודיעין-עילית, ראשי ארגונים ונציגי עיריות שונות