תלמודי תורה

(דופק החינוך)

מבדקי מיפוי לבדיקת פרמטרים ביסודות הקריאה, מיומנויות למידה, כתיבה וחשבון מתבצעים בימים אלו בהיקף נרחב בבתי-ספר תלמודי-תורה בבני-ברק, מטעם מרכז הלמידה העירוני "שירת יוסף", בסיוע התכנית לילדים ולנוער הפועלת, זה כשנה, בעירייה. מטרת התכנית החדשה היא לבדוק את מקורם של קשיים שבהם נתקלים, לעתים מלמדים בתלמודי-תורה כבעיות משמעת אצל תלמידים, חוסר שביעות-רצון ומוטיבציה ללמידה בכללותה ולתרומה לסובב בפרט