תחנות דלק

(הדופק הפלילי)
חמש תחנות דלק פיראטיות ברהט פונו ע"י רשות מקרקעי ישראל

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בשיתוף היחידה הכלכלית של משטרת ישראל להב 433, משרד התשתיות, משרד הגנת הסביבה, שרותי הכבאות, מנהל הדלק, משרד הפנים ופרקליטות דרום פשטו על חמש תחנות דלק פיראטיות ביישוב רהט שנתפסו "על חם" במהלך פעילות אכיפה

(זיהום ליד הבית)

המשרד להגנת הסביבה הגיש כתבי אישום נגד ארבע חברות הדלק הגדולות. כתבי אישום הוגשו גם נגד נושאי משרה בחברות. חברות הדלק ביצעו עבירות זיהום מים מתחנות דלק ולא דיווחו כנדרש על כשלים באטימות מיכלי דלק וצנרת ובכך מנעו בדיקת זיהומי קרקע. הרשעה בסך כל העבירות מוערכת בקנסות של עשרות מיליוני שקלים

(השוק)

"חוק הדלקנים" של ח"כ שי חרמש (קדימה) עבר היום (12.8) קריאה שנייה ושלישית והפך לחוק בישראל. הצעת החוק תהפוך את מכשירי התדלוק האוטומטי הקיימים, שהינם שמישים רק בחברה אחת (דלקן,פזומט וכו'), לדלקנים אוניברסאליים שעימם ניתן להתקשר עם כל אחת מחברות הדלק

(מתגייסים למען הסביבה)

השר להגנת הסביבה הורה לכל תחנות הדלק בישראל להתקין מערכות השבת אדי דלק שנועדו לצמצם את היקף אדי הדלק הנפלטים בעת מילוי מיכלי הדלק בכלי הרכב. אדי הדלק מכילים חומרים רעילים שונים (חלקם אף מסרטנים ודאיים בבני אדם – בנזן)