מרצ הציגה היום תכנית של חמישה צעדים ישימים ומידיים להתמודדות עם סוגיית מבקשי המקלט והמסתננים הזרים בישראל. לדברי אנשי מרצ, "הפתרונות מתבססים על אנושיות וסולידריות חברתית במקום אסטרטגיית ההסתה והשיסוי הגזענית שנוקטת ממשלת נתניהו. מצבן של השכונות גרוע לא בגלל מהגרי עבודה ומחפשי מקלט אלא כתוצאה ממדיניות כלכלית מפלה ומרחיבת פערים."

עיקרי תכנית מרצ:

1) השארת הפליטים – החזרת שוהים לא חוקיים: רשויות ההגירה יבדקו באופן פרטני מי רשאי להישאר מכורח אמנות בינלאומיות להן ישראל מחויבת ומי נכנס ללא היתר וניתן להשיבו לארצו.

2) טיפול בשכונות המצוקה: סיום ההזנחה והאפליה של השכונות בדרום ת"א ובפריפריה, תוכנית ממשלתית לשיקום השכונות, לטיפול במצוקות החברתיות בהן במקום הסתה לשנאת זרים.

3) פריסה מרחבית: פעולה ממשלתית יזומה לפיזור מרחבי של השוהים, כך שלא כל מבקשי המקלט יתרכזו בשכונות דרום תל אביב ובערי הפיתוח.

4) עבודה לפליטים: לאלו ששהותם בארץ מוגנת יסופקו היתרי עבודה שיאפשרו להם להתקיים בכבוד בזמן שהותם בארץ. במקום להביא לארץ עוד עובדים זרים באמצעות חברות כוח אדם נצלניות שמשלשלות לעצמן הון בעמלות תיווך, ניתן לתת תעסוקה לפליטים מוכי גורל שהגיעו לארץ כדי להציל את נפשם.

5) תושבות חברתית: תשלום ביטוח לאומי תמורת ביטוח השוהים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ביטוח לאומי, ומתן חינוך לילדיהם.