שר התקשורת משה כחלון: "הנני מתחייב לפעול מול חברת "הוט" לשיפור התשתיות הקיימות ביישובי המגזר הלא יהודי". בעקבות פנייתו של סגן יו"ר הכנסת, ח"כ מגלי והבה, בשאלת העדר תשתיות של רשת "הוט" ביישובים בגליל ובכרמל, התחייב השר לפעול מול חברת "הוט" לשיפור התשתיות הקיימות, לאחר שיתקבל הדו"ח של החברה של נתוני פריסת התשתיות ברמת יישוב

סגן יו"ר הכנסת ח"כ מגלי והבה פנה במליאה בשאילתא לשר התקשורת בסוגיית העדר תשתיות של רשת "הוט" במגזר הדרוזי, זאת על רקע תלונות של תושבים מהיישובים הדרוזיים בגליל ובכרמל, אשר פנו לחברת "הוט" בבקשה להשתמש בשירותי הטלוויזיה הרב-ערוצית והטלפון שלה ונענו בשלילה על ידי החברה, בשל העדר תשתיות של "הוט" באותם יישובים.

במענה לשאילתא, הציג שר התקשורת נתונים לפיהם לאחר בירור שערך אגף הפיקוח והאכיפה במשרד התקשורת מול חברת "הוט", נטען כי התשתיות של החברה פרוסות ב- 92.5% מבתי האב בישראל, ובכלל זה ביישובים הדרוזיים בגליל: גת, ינוח וסג'ור. עוד נתגלה במהלך הבדיקה, כי בחלק מהמקרים נמצא כי "הוט" מחליטה שלא לפרוס תשתית במקומות שבהם מבחינתה אין כדאיות כלכלית, וכן כשקיימת ביישוב חלופת תקשורת כדוגמת "שידורי לוויין".

לשאלתו של ח"כ והבה מדוע לא התקינה החברה תשתיות בכפרים הדרוזיים ומה ייעשה כדי לחייבה לעשות כן, השיב השר כי בעקבות פנייתו של ח"כ מגלי והבה, נערכה ישיבה בין הגורמים המקצועיים במשרד התקשורת לנציגי חברת "הוט טלקום" ובה נדון עניין פריסת תשתיות תקשורת. בסיום הישיבה סוכם כי חברת "הוט" תעביר למשרד דו"ח מפורט ברמת יישוב של נתוני הפריסה, פירוט על מה שקיים בכל יישוב וסיבות לאי קיום תשתיות ביישוב בחתך מגזרים ככל שניתן, תוך התחייבות של השר לפעול מול חברת "הוט" לשיפור התשתיות הקיימות.