שר החינוך, גדעון סער, מינה ועדה לבחינת פעילות המכינות הקדם-אקדמיות. פעילות הוועדה תתמקד בבחינת ההסדרים הראויים להפעלת המכינות הקדם-אקדמיות בהתחשב במטרה המרכזית של המכינות – הרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה. בכתב המינוי ציין שר החינוך סער כי יו"ר הוועדה רשאי לבקש לבחון כל סוגיה נוספת הנוגעת לנושא שתעלה במהלך פעילות הוועדה. ושחברי הועדה רשאים להיוועץ בכל גורם רלבנטי, לפי שיקול דעתם, הנדרש לצורך עבודתה. חוות הדעת של הוועדה תוגש עד סוף חודש אוגוסט 2010

ירום אריאב, מנכ"ל משרד האוצר לשעבר, מונה ליו"ר הוועדה, וחבריה הם: משה ויגדור, מנכ"ל מל"ג-ות"ת, חיים אומן, ראש הקרן לחיילים משוחררים שבמשרד הביטחון, פרופ' נעמה צבר בן יהושע, מבית הספר לחינוך שבאוניברסיטת תל אביב, פרופ' פואד פארס, יו"ר ועדת המל"ג לעניין הרחבת הנגישות של המגזר הערבי להשכלה גבוהה, ריבה אביעד, מנהלת האגף לחינוך מבוגרים שבמשרד החינוך, יורם רז, מנכ"ל מכללת עמק יזרעאל, ד"ר נגיסט מנגשה, מנכ"לית הפרויקט הלאומי לעולי אתיופיה, אריאל דרעי, מנכ"ל המכללה החרדית – ירושלים, נעם ויצנר, מנכ"ל התאחדות הסטודנטים בישראל ועו"ד ענת חיים, עוזרת שר החינוך, שתרכז את עבודת הועדה.