בישיבת הממשלה היום, הוטל על ח"כ יצחק הרצוג, שר הרווחה והשירותיים החברתיים, להוביל ולגבש תוכנית לצורך שיקום והעצמת האזרחים, הקהילות והרשויות שנפגעו מנזקי השריפה בכרמל

כלים

לצורך כך, יפעל משרד הרווחה והשירותים החברתיים לתאום פעולת הממשלה עם משרדים נוספים ובכלל זה, המשרד לענייני גמלאים, המוסד לביטוח לאומי, המשרד לתרבות ולספורט, משרד הבריאות והרשויות המקומיות הנוגעות לדבר.

בתוך 7 ימים יציג מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים, מר נחום איצקוביץ, תוכנית מלאה ומפורטת, שתעסוק בכל היבטי השיקום החברתי והרווחתי. התוכנית תוגש לממשלה תוך 7 ימים.

כמו כן, סוכם כי משרד הרווחה ירכז הקשר עם העמותות וארגוני המגזר השלישי העוסקים בתחום השירותים החברתיים. עמותות וארגונים המעוניינים להגיש סיוע מוזמנים לפנות למשרד הרווחה למייל mankal@molsa.gov.il

לדברי הרצוג: " משרד הרווחה והשירותים החברתיים רואה במשימה זו אתגר לאומי חשוב ביותר. למערכת הרווחה יש את הניסיון והמיומנות להתמודד עם האתגר הזה, ואנו ערוכים למשימה".