עשרות פקחים של רשות הטבע והגנים, 2 כבאיות של הרשות ועוד ארבע כבאיות של שירותי כיבוי האש, ומספר מטוסים, מטפלים בשעה זו בשריפה שהגיעה לשטח שמורת טבע חיבר כרמל. שמורת טבע חי-בר כרמל ממוקמת בלב ליבה של "שוויצריה הקטנה" ומשתרעת על שטח של כ- 6,000 דונם. השמורה הוקמה במטרה להשיב לישראל את חיות הבר שנכחדו ממנה, מתוך גישה ששמירת טבע אינה הגנה על הקיים בלבד, אלא השבת בעלי חיים שנכחדו לנופי הארץ. בשמורה גרעיני רבייה של יחמורים, איילי כרמל, עיזי וכבשי בר, ושל עופות דורסים רבים

כלים

כבר אתמול בערב פונו במבצע מסובך עשרות עופות דורסים, ושוכנו בפארק הטבע ברמת הנדיב. היונקים בשמורה הועברו לגדרה שהוקמה בלב שטח פתוח ולא מיוער, כלקח משריפות קודמות בכרמל. בנוסף הושארו לחיות פתחים בגדרה, על מנת שיוכלו להימלט במידה וירגישו צורך בכך. בעקבות השריפה שהתרחשה בכרמל בשנת 1998 הוקם גרעין רבייה ליחמורים גם בגן החיות התנ"כי בירושלים, וזאת על מנת להבטיח את המשכו של פרויקט השבת היחמורים לטבע גם במקרה של אסון.

כאמור, עשרות פקחים, שהגיעו לסייע מכל רחבי הארץ, וכבאים נאבקים בלהבות במטרה להרחיקן משמורת חיבר כרמל. פקחים רבים נוספים פרושים ברחבי הכרמל ומנצלים את הכרתם את השטח על מנת לכוון ולהכניס כוחות כיבוי מרחבי הארץ למוקדי השריפה השונים. סה"כ נשרפו עד כה בשריפה כ-30 אלף דונמים של חורש טבעי צפוף, רובם ככולם בשטחי שמורות טבע וגנים לאומיים המרכיבים יחדיו את פארק הכרמל, שהוא הריאה הירוקה הגדולה בישראל. רשות הטבע והגנים נערכה לקלוט כ-30 אלף מטיילים במהלך סוף השבוע של חג החנוכה בטרם פרצה השריפה. הערכות ראשוניות הן שייקח עשרות שנים לשקם את הנזק האקולוגי הרב שנגרם, ועדיין נגרם, לבית הגידול ולחיות הבר בכרמל.

אלי אמיתי, מנכ"ל רשות הטבע והגנים: "אני משבח את עוז הרוח של הפקחים, הכבאים והטייסים, שפעלו כאן ממש בחירוף נפש, במקצועיות רבה ונלחמו על כל מטר בשמורה- והכול למען שמירה על הטבע היקר ועל חיות הבר בשמורה. אנחנו מקווים שנצליח להחזיק את המצב בחי-בר כמו שהוא כרגע ושומרים עדיין על כוננות שיא".