ועדת השרים לענייני חקיקה דחתה היום את הצעת החוק של חברי הכנסת ניצן הורוביץ, שלמה מולה ושי חרמש. הצעת החוק באה לשים קץ לתופעות של אפליית תלמידים, כגון יוצאי אתיופיה בפתח-תקווה או התלמידות הספרדיות בעמנואל. החוק קובע כי אם מתגלה אפליית תלמידים במוסד חינוכי, ישלח שר החינוך התראה למוסד בדרישה להפסיק את האפליה במועד נקוב. אם המוסד לא יפסיק את האפליה, ישלול שר החינוך מן המוסד את השתתפות המדינה בתקציבו. בכך יקבל החוק שיניים באמצעות סנקציה כספית על המוסד החינוכי ויימנעו מקרי אפליה נוספים

בנוסף קובעת הצעת החוק כי יתוקן חוק זכויות התלמיד כך שיובהר שאיסור אפליה חל גם על חלוקה לקבוצות, הסעות, וכל פעילות חינוכית או חברתית שמוסד חינוכי מעורב בה.

ח"כ מולה: "דווקא בעת הזו, כאשר פרשת עמנואל מרחפת מעל כולנו כעננה שחורה, הממשלה היתה חייבת לתמוך בהצעת החוק ולהבהיר בקול ברור שהיא נגד אפליה וגזענות מכל סוג בכל המגזרים. הילדים שלנו יכולים לחיות בחברה טובה יותר אם נתחיל מוקדם בחינוכם לקבלת האחר והשונה באמצעות כיתות הטרוגניות המשלבות ילדים מכל המגזרים והעדות. ממשלת ישראל חוטאת לתפקידה בכך שמנציחה את הגזענות בבתי הספר".

ח"כ הורוביץ: "דחיית הצעת החוק היא המשך השתיקה וההתעלמות של גדעון סער ובנימין נתניהו בפרשת עמנואל. לא יעלה על הדעת שמוסד מפלה ילדים בגלל צבע עורם או המוצא העדתי שלהם והמדינה תמשיך לממן אותו. השתיקה הרועמת של הממשלה בפרשת עמנואל הפכה היום לקבלה בוטה של האפליה והגזענות".

ח"כ הורוביץ מתכוון להעלות את הצעת החוק לקריאה טרומית במליאת הכנסת חרף התנגדות הממשלה. "כולנו נוכל לראות איך יצביעו השרים וחברי הכנסת על חוק האוסר אפליה במערכת החינוך. אם יצביעו נגד, כפי שהחליטו השרים היום – זו תהיה הוכחה לריקנותה האידיאולוגית והמוסרית של הממשלה והעומד בראשה", אומר ח"כ הורוביץ.