לאחר מעצרם של משתתפי ה"משט היהודי" לעזה, שאורגן ע"י ארגוני שמאל יהודיים באירופה, אומר חבר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ עתניאל שנלר (קדימה): "עברייני המשט היהודי שנעצרו לאחר שניסו לפגוע בעמם ובמדינתם, יש לחוקרם ולהעמידם לדין באופן מיידי"

לאחר מעצרם של משתתפי ה"משט היהודי" לעזה, שאורגן ע"י ארגוני שמאל יהודיים באירופה, אומר חבר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ עתניאל שנלר (קדימה): "עברייני המשט היהודי שנעצרו לאחר שניסו לפגוע בעמם ובמדינתם, יש לחוקרם ולהעמידם לדין באופן מיידי"

"בפעילותם ניסו להזין את שונאי ישראל ולסייע למקטרגים עלינו, ובכללם ועדות האו"ם השונות. לכן , ראוי לצפות מבית המשפט שייקח בחשבון לא רק את חומרת העברה, אלא אף את הנזק המדיני שניסו להביא עלינו". אומר שנלר.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS